Mønstring av nasjonalt format

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

24. – 28. oktober arrangeres Primærmedisinsk uke (PMU) for 14. gang. Helt siden starten i 1989 har dette vært en viktig møteplass for leger og medarbeidere med arbeidsplass i primærhelsetjenesten.

FORVENTNINGER: PMU samler fastleger fra hele landet. PMUs logo med utsyn over Oslo

– Ambisjonen er, og har vært, å skape en primærmedisinsk arena for inspirasjon og rekreasjon – både faglig og sosialt, sier Tom Sundar, leder av hovedkomiteen.

Ønsker velkommen til «seilas»

Mottoet for PMU 2016 er inspirert av Evert Taubes vise Så länge skutan kan gå i Erik Bys norske versjon.

– Det rommer maritime metaforer, men har også faglige implikasjoner. Fremfor alt henspiller det på nødvendigheten av å sikre en «bærekraftig primærhelsetjeneste», sier Sundar.

Det krever stødig navigasjon for å seile den «primærmedisinske skuta».

– Måten vi innretter helsetjenesten på og måten vi anvender medisinsk kunnskap og teknologi på, må dimensjoneres fornuftig i forhold til pasienters og brukeres behov, samfunnets ressurser og helseetiske normer, sier han.

Omfattende mønstring

I løpet av fem dager vil 1 200 leger og medarbeidere kunne velge mellom 40 innholdsrike kurs. Blant årets nyheter er emnekurs i onkologi, migrasjonshelse, rasjonell klinikk, helsestasjonsarbeid og praktiske allmennmedisinske ferdigheter.

Også denne gang satser PMU på et stort og bredt kursrepertoar.

– Vi henvender oss primært til allmennleger, kommuneleger, helsesekretærer og sykepleiere, men også andre profesjoner og helsepersonellgrupper. For eksempel har jordmødre og psykologer fått innbydelse til noen av kursene våre, sier Tom Sundar.

Stor interesse for trafikkmedisin

Legene er viktige i trafikksikkerhetsarbeidet for å «kvalitetssikre» de som har, eller skal få, førerkort. 1. oktober 2016 trådte et nytt regelverk for helsekrav til førerkort i kraft. Med det nye regelverket vil fastlegens rolle bli enda mer sentral!

– Det er viktig at fastlegene har inngående kjennskap til regelverket og hvordan dette skal håndteres, sier Sundar.

– Det er stor interesse blant legene for å bli oppdatert om førerkortregler og andre aspekter ved det vi kaller trafikkmedisin, og det er derfor satt opp tre identiske kurs om dette emnet.

Kurset er basert på kasuistikker som er relevante i fastlegens hverdag. Målet er at legene etter kurset skal ha god oversikt over regelverket og forstå sin rolle som fastlege i førerkortsaker

Migrasjonsutfordringer

PMU arrangeres av en hovedkomité oppnevnt av Allmennlegeforeningen (AF), Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam).

Komiteen har invitert Legeforeningens president til å holde åpningsforedraget, mens generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland skal snakke om migrasjonsutfordringene i Europa. Torsdag holder Cambridge-professor Simon Griffin hovedforelesningen «Navigating on a sea of expectations».

Anbefalte artikler