Mikrokefali i Brasil og Europa

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammenhengen mellom zikavirusinfeksjon og mikrokefali er bekreftet i en kasus-kontroll-studie i Brasil. Er fødselsregistrene i Europa gode nok til at en økning i forekomsten av mikrokefali ville blitt oppdaget her?

  Et spedbarn med mikrokefali blir undersøkt ved et sykehus i São Paulo, Brasil. Foto: Reuters/NTB Scanpix
  Et spedbarn med mikrokefali blir undersøkt ved et sykehus i São Paulo, Brasil. Foto: Reuters/NTB Scanpix

  Sammenhengen mellom infeksjon med zikavirus hos mor i første trimester og mikrokefali hos barnet er nylig blitt bekreftet i en kasus-kontroll-studie fra Brasil (1). Studien omfattet 32 nyfødte med mikrokefali og 62 friske nyfødte uten mikrokefali født i samme periode i 2015 – 16. 24 av mødrene til barna med mikrokefali (80  %) fikk påvist gjennomgått infeksjon med zikavirus, mot 39 av mødrene til de friske barna (64  %). Zikavirus i spinalvæsken ble påvist hos 13 barn med mikrokefali (41  %), men ikke hos noen av de friske barna. CT-skanning av hjernen viste patologiske funn hos om lag en tredel av barna med mikrokefali.

  I en populasjonsbasert registerstudie ble prevalensen av mikrokefali i Europa undersøkt (2). Basert på 570 000 fødsler per år ble prevalensen for mikrokefali beregnet for flere tidsperioder. I perioden 2003 – 12 var prevalensen 1,53 tilfeller (95  % KI 1,16 – 1,96) per 10 000 fødsler. For hvert år gikk prevalensen ned med 2  % (95  % KI –  4  %   –   0 %). Mikrokefali som følge av genetiske tilstander var ikke inkludert i den beregnede forekomsten. Forekomsten av mikrokefali i Europa må øke med 35  % for at økningen skal kunne oppdages gjennom de nåværende registrene. Det innebærer at en økning tilsvarende den som har skjedd i Brasil, ville blitt oppdaget.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media