Stillheten etterpå

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

«Den norske arbeidslivsmodellen med et tett samarbeid mellom arbeidstakersiden, arbeidsgiverne og myndighetene er vårt fremste fortrinn for å sikre økonomisk vekst og velferd». Dette uttalte Spekters administrerende direktør i august 2016. Men tett samarbeid og tillit trengs åpenbart ikke i forholdet til helsearbeidere. I 2011 var det sykepleierne som fikk gjennomgå – da de fikk høre at de måtte slutte å «bruke tida på kafé eller Sats». Og legene fikk under den nylig avsluttede Akademiker-streiken blant annet høre at de er både kunnskapsløse, respektløse, historieløse og umodne.

Arbeidsgiversidens aggressivitet under streiken har vært et forstemmende skue. Vårt offentlige helsevesen er tuftet på tett samarbeid, tillit og helsearbeidernes vilje til å ta ansvar. Tillit bygges som kjent i millimeter og rives i meter. I legenes forhold til Spekter er det ikke flere meter igjen å rive. I stillheten etterpå er det det som står igjen. Det er alvorlig, både for den norske arbeidslivsmodellen og for utsiktene til fortsatt å opprettholde et sterkt offentlig helsevesen.

Anbefalte artikler