Kinesisk kampkunst mot gonartrose?

Kaveh Rashidi Om forfatteren
Artikkel

Tai chi – tradisjonell kampkunst fra Kina – ga i en studie med gonartrosepasienter like god symptomlindring som fysioterapi.

Morgentrening i Den forbudte by i Beijing – gruppen følger instruktøren i tai chi. Foto: Science Photo Library

Gonartrose er en vanlig årsak til smerter og nedsatt funksjonsevne. Tai chi, tradisjonell kinesisk kampkunst, har i tidligere studier vist noe symptomlindrende effekt.

I en studie fra USA ble mer enn 200 pasienter med gonartrose randomisert til enten tai chi eller vanlig fysioterapi to ganger i uken i 12 uker (1). I begge gruppene rapporterte pasientene signifikant bedring av både smerter og funksjonsevne, men forskjellen mellom gruppene var ikke signifikant. Tai chi hadde signifikant bedre effekt mot depresjon etter 12 uker.

– Denne studien gir oss mer kunnskap om bevegelseskonseptet tai chi, der man strukturelt og pedagogisk søker å fremme helse på både det fysiske og mentale plan, sier Liv Inger Strand, som er professor i fysioterapi ved Universitetet i Bergen. – Studien viser at skånsomme, helhetlige bevegelser som pasienter kan øve på hjemme, uten spesielt utstyr, har gode effekter. At vi får lite konkret informasjon om innholdet i fysioterapisesjonene, er en klar svakhet ved studien, sier hun.

– Innen fysioterapi er det utviklet et øvelseskonsept, «basic body awareness therapy», som er sammenlignbart med tai chi. En studie om effekter ved hofteartrose er i gang, sier Strand.

Anbefalte artikler