Svangerskapsavbrudd i Norge

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En stor andel kvinner som ber om provosert abort, har tidligere gjennomgått én eller flere provoserte aborter.

  Fra venstre Ragnhild Justad-Berg, Anne Eskild, Ellen Marie Strøm-Roum. Foto: Anita Westlund, Kvinneklinikken, Akershus…
  Fra venstre Ragnhild Justad-Berg, Anne Eskild, Ellen Marie Strøm-Roum. Foto: Anita Westlund, Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus

  Årlig utføres rundt 14 000 svangerskapsavbrudd i Norge. Forskere ved Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus, har studert risikofaktorer for gjentatt begjæring om svangerskapsavbrudd (1). I studien benyttet forskerne data fra Abortregisteret, og de tok for seg alle begjæringer om svangerskapsavbrudd innen utgangen av 12. svangerskapsuke i Norge i perioden 2007 – 2011. Informasjon om antall tidligere svangerskapsavbrudd, alder, paritet, prevensjonsbruk, sivilstatus, utdanning, yrkesaktivitet og bosted er registrert i Abortregistret.

  Av totalt 80 346 begjæringer om svangerskapsavbrudd var 29 483, dvs. 36,7  %, fra kvinner som tidligere hadde fått utført svangerskapsavbrudd. 25  % av kvinnene hadde fått utført ett, og 11,7  % hadde fått utført to eller flere svangerskapsavbrudd tidligere. Risikofaktorer for gjentatt svangerskapsavbrudd var alder ≥ 25 år, bruk av prevensjon og å ha født barn tidligere. Rundt 40  % av kvinnene rapporterte at de brukte prevensjon da de ble gravide. De fleste som hadde brukt prevensjon, hadde brukt p-piller eller kondom. Fullført utdanning ved høyskole eller universitet var assosiert med redusert risiko for gjentatt svangerskapsavbrudd.

  – Våre funn tyder på at høy fruktbarhet kan være en underliggende risikofaktor for gjentatte svangerskapsavbrudd, sier Ragnhild Justad-Berg, som er studiens førsteforfatter. – Kvinner som får utført svangerskapsavbrudd, bør få tilbud om sikker prevensjon med liten risiko for brukerfeil. Kvinner som definitivt ikke ønsker seg flere barn, bør få tilbud om sterilisering. Det er et paradoks at svangerskapsavbrudd er nesten gratis, mens sterilisering koster flere tusen kroner, påpeker Justad-Berg.

  Abortepidemiologi

  Abortepidemiologi

  Ragnhild Justad-Berg begynte arbeidet med denne studien som medisinstudent ved Universitetet i Oslo. Hun er nå turnuslege ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, og dette er hennes første publikasjon. Sisteforfatter Ellen Marie Strøm-Roum er overlege og stipendiat ved Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus, og hun interesserer seg spesielt for abortepidemiologi og variasjon i placentavekt. Anne Eskild er overlege og professor ved Kvinneklikken, Akershus universitetssykehus. Ellen Marie Strøm-Roum og Anne Eskild var Ragnhild Justad-Bergs veiledere i arbeidet med studien.

  Artikkelen ble publisert i tidsskriftet Acta Obstetricia et Gynecologia Scandinavica i november 2015

  Abortregisteret: Abortregisteret er et avidentifisert helseregister over alle svangerskapsavbrudd i Norge. Abortregisteret forvaltes av Folkehelseinstituttet.

  Fruktbarhet: Demografisk er fruktbarhet to forskjellige begreper: fekunditet og fertilitet. Fekunditet beskriver en biologisk egenskap, evnen til å få barn, mens fertilitet beskriver hvor mange barn som blir født. Fruktbarheten i en befolkning beskrives som det antall barn en kvinne får i løpet av sitt liv.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media