Bok med personlighet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Høgh-Olesen, Henrik

  Dalsgaard, Thomas

  Skårderud, Finn

  Moderne personlighetspsykologi

  336 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 539

  ISBN 978-82-05-48549-5

  Moderne personlighetspsykologi kom for første gang ut på dansk i 2014 og er nå oversatt til norsk. Redaktørene Høgh-Olesen, Dalsgaard og Skårderud har samlet en rekke dyktige fagfolk med den hensikt å integrere de ulike teoriene innen personlighetspsykologi. Dette lykkes de med.

  Forfatterne tar for seg spørsmål som: Hva vil det si å være en person? Hvilke ulike personlighetstyper har vi? Hvem er jeg i virkeligheten? I tillegg blir ulike aspekter vedrørende personlighetens psykodynamikk og menneskets frihet tatt opp.

  Boken består hovedsakelig av tre deler: personlighetens havende, gjørende og skapende sider. I delen om personlighetens havende side beskrives evolusjonsteoriens grunnbegreper, og hvordan man gjennom historien har beskrevet ulike personlighetstrekk. Spennet er stort og favner alt fra teorien om de ulike kroppsvæsker til «big five»-modellen. I delen om personlighetens gjørende side beskrives både menneskets drivkrefter og psykodynamikkens syn på mennesket. Finn Skårderud gir en klar og konsis fremstilling av psykodynamisk teori og forståelse – fra Freud og frem til i dag. I den siste delen om personlighetens skapende side diskuteres både personligheten som en sosial konstruksjon, og hvordan «selvet» er sentralt for forståelsen av mennesket.

  Selv om de ulike kapitlene er skrevet av ulike fagfolk er dette blitt en helhet om moderne personlighetspsykologi som er lettlest, interessant og lærerik. Språket er godt, selv om det innimellom kan skimtes at teksten er oversatt fra dansk. Figurene er illustrative og underbygger teksten på en fin måte. Etter hvert kapittel er det relevante referanser til videre lesning for den som ønsker å fordype seg mer i de ulike temaene.

  Det er ikke angitt noen spesifikk målgruppe. Redaktørene ønsker å nå en bred leserkrets ved universiteter, høyskoler og også elever som har valgt psykologi som fag i den videregående skole. Disse gruppene vil den nok nå. I sin leservennlige form, med relevante vignetter samt innspill fra kunstens og filosofiens verden, vil den være av interesse for alle som ønsker mer kunnskap om ulike sider ved menneskets personlighet.

  Dette er en spennende og lærerik bok som mange vil ha glede av. Her er det mye kunnskap som leger i alle spesialiteter vil kunne ha nytte av, enten man arbeider som kirurg, fastlege eller psykiater. Jeg kan trygt anbefale den.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media