Årets lege i Telemark – Geir Hoff

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Geir Hoff. Foto: Privat

Geir Hoff (f. 1946), professor emeritus ved Universitetet i Oslo, ble på årsmøtet i Telemark legeforening utnevnt til Årets lege 2016.

I styrets begrunnelse heter det at Geir Hoff i svært mange år har profilert Sykehuset Telemark nasjonalt og internasjonalt med sine bidrag innen både klinisk virksomhet og forskning. Han har vært med på å utvikle fagmiljøet for gastroenterologi ved sykehuset til et av landets ledende sentra takket være banebrytende innsats både innenfor klinisk arbeid og forskning.

Hoff var avdelingsoverlege ved Medisinsk avdeling i Skien frem til 1997 da han valgte å konsentrere seg om forskning på fulltid. Som forskningssjef etablerte og utviklet han forskningsavdelingen ved Sykehuset Telemark. Han stimulerte til forskning på kliniske problemstillinger og utfordringer som oppstår i arbeidet med pasienter, og han oppfordret kolleger til å skrive artikler og forske.

Et sentralt område i forskningen har vært studiet av polypper og risikoen for utvikling av kreft. Han er helt sentral i NORCCAP (Norwegian Colorectal Cancer Prevention) – en pilotstudie for å vurdere om sigmoidoskopi skal bli fast screening i fremtiden. Han har også jobbet med å forbedre undersøkelsene slik at de gir mindre ubehag for pasientene.

Geir Hoff tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Glasgow i 1971 og ble godkjent spesialist i indremedisin i 1981 og i fordøyelsessykdommer i 1986, samme år som han tok doktorgraden.

Anbefalte artikler