Ketil Slagstad Om forfatteren
Artikkel

Hjerteinfarkt kan medføre seksuelle vansker i lang tid etter den akutte sykdomsfasen. Men det kan hjelpe å snakke med legen om problemene.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Hjerteinfarkt kan virke inn på seksuallivet, og tidligere studier har vist at et infarkt kan føre til flere seksuelle problemer. Medikamenter kan påvirke evnen til lubrikasjon og ereksjon, men pasientene kan også være utsatt for problemer med lyst og orgasme.

I en ny studie publisert i tidsskriftet JAMA Cardiology ble data fra over 2 800 spanske og amerikanske pasienter i alderen 18 – 55 år innlagt i sykehus med akutt hjerteinfarkt analysert (1). De ble fulgt i ett år. Drøyt 67  % var kvinner, og median alder var 49 år. Nesten halvparten av kvinnene og rundt 60  % av mennene hadde fast partner gjennom hele observasjonstiden. Av de seksuelt aktive hadde flere menn (64  %) enn kvinner (55  %) et aktivt sexliv én måned etter hjerteinfarktet. Andelene etter ett år var henholdsvis 95  % og 91  %. Av dem som ikke rapporterte seksuelle problemer før infarktet, hadde 37  % ett eller flere seksuelle problemer det påfølgende året. Hos kvinnene var manglende interesse (37  %) og mangelfull lubrikasjon (22  %) hyppigst, hos mennene var ereksjonsproblemer (22  %) og manglende interesse (19  %) det vanligste. Kun 20  % av kvinnene og 30  % av mennene hadde diskutert sexlivet sitt med sin lege etter innleggelsen. De som ikke hadde snakket om sex med legen etter infarktet, gjenopptok seksuell aktivitet i mindre grad enn dem som hadde hatt en slik samtale (oddsratio 1,51; 95  % KI 1,11 – 2,05).

– Dette er en stor og godt gjennomført studie som bidrar til den nokså sparsomme kunnskapen vi har om hvordan akutt og kronisk sykdom påvirker seksuallivet, sier Mette Brekke, som er fastlege og professor i allmennmedisin ved Universitetet i Oslo. Hun understreket at det er gledelig at over 90  % av de seksuelt aktive pasientene hadde gjenopptatt sexlivet ett år etter infarktet. – De fleste pasientene anså det som viktig at legen tok opp spørsmål rundt seksuallivet etter hjerteinfarktet, men dessverre skjedde dette i for liten grad, sier hun.

– Vi vet fra tidligere studier at nesten alt helsepersonell synes det er viktig å snakke med pasienter om seksuallivet i relasjon til sykdom, men at de fleste likevel gjør dette i liten grad, sier Brekke. Hun mener derfor den aktuelle studien har et viktig budskap – nemlig at de fleste pasienter ønsker at legen tar opp spørsmål rundt sex. – Det er min jobb som allmennlege å møte pasientene på en lydhør måte, slik at de kan komme frem med sine spørsmål og ikke føle seg krenket ved å få trædd nedover hodet råd de ikke har bedt om, sier Brekke.

Anbefalte artikler