Ga 50 000 til å ruste opp sykehus i konfliktområder

Julie Kalveland Om forfatteren
Artikkel

Innsamlingen fra årets TV-aksjon går til bedring av helsetilbud i områder i konflikt. – Vi kan ikke akseptere at helsepersonell og pasienter er målskiver i nøye kalkulerte krigshandlinger, kommenterer president Marit Hermansen.

STOPP BOMBINGEN: Fra venstre: Morten Rostrup fra Leger Uten Grenser, president i Legeforeningen Marit Hermansen, andre nestleder i Sykepleierforbundet Karen Louise K. Bjøro og Sven Mollekleiv, president i Røde Kors, foran en gjennomhullet sykebil

Under tittelen «Sammen får vi hjelpen helt frem» gikk årets TV-aksjon av stabelen 23. oktober. Røde Kors sto bak aksjonen som hadde som formål å synliggjøre hvor viktig det er å nå frem med medisiner og helsehjelp til mennesker fanget i krig og konflikt. De senere årene har man sett at angrep mot sykehus og ambulanser i konfliktområder skjer stadig oftere. I starten av måneden ble det i hele landet avholdt egne markeringer mot angrep på sykehus, medisinsk personell og pasienter.

– Vi kan ikke akseptere at helsepersonell og pasienter er målskiver i nøye kalkulerte krigshandlinger, sa president Marit Hermansen i appellen hun holdt for de frammøtte på en markering i regi av Røde Kors og Leger uten grenser ved Oslo universitetssykehus Ullevål.

Må sikres absolutt immunitet

Markeringen ble holdt på årsdagen for angrepet på Leger uten grensers sykehus i Kunduz i Afghanistan. 42 mennesker ble drept i angrepet. Årsdagen ble markert med ett minutts stillhet ved sykehus over hele landet. Røde Kors og Leger uten grenser fortalte om dagens tilstand på markeringen ved OUS:

– 2 400 målrettede angrep i elleve land de siste tre årene på sykehus, helsestasjoner, ambulanser og helsepersonell er situasjonen vi står overfor i dag, sa president i Røde Kors Sven Mollekleiv på markeringen hvor også Norsk Sykepleierforbund deltok.

Legeforeningen deler bekymringen over utviklingen. I 2011 tok foreningen initiativ til at World Medical Association skal arbeide med mål om å øke forståelsen for hvordan konflikter har innvirkning på folks helse, helsesystemer, samt utdanning og utvikling av helsepersonell i konfliktrammede land.

– Mange leger reiser ut i verden fordi de ønsker å gjøre en forskjell. Alt for mange av disse setter nå egne liv i fare for å hjelpe andre. Det må det bli en slutt på, sa Hermansen.

– Systematisk registrering av hva som skjer er nødvendig for å dokumentere hvorfor medisinsk personell og sykehus blir angrepet. Sammen med World Medical Association har vi oppfordret Verdens helseorganisasjon (WHO) til å ta lederskap i dette arbeidet.

Går til opprusting og livsviktig hjelp

Legeforeningen støttet årets TV-aksjon med 50 000 kroner. Midlene fra TV-aksjonen skal Røde Kors benytte til å ruste opp sykehus, drifte flere mobile helseklinikker, og få mat og rent vann frem til konfliktrammede områder i Sør-Sudan, Somalia, Afghanistan, Syria, Libanon, Myanmar, Honduras, El Salvador og Guatemala.

Anbefalte artikler