S.M. Moen og medarbeidere svarer:

Stine Marit Moen, Hanne Flinstad Harbo, Elisabeth Gulowsen Celius, Piotr Sowa, Gro Owren Nygaard, Mona K. Beyer Om forfatterne

Tusen takk for engasjement og en viktig kommentar fra Bjørn Einar Nielssen. Vi er glade for å kunne besvare med supplerende opplysning om at vi i innsendt manuskript hadde med et avsnitt om nettopp dette med gadoliniumavleiring i hjernen ved gjentatte kontrastadministrasjoner: «Hos noen pasienter er det nylig rapportert at det er funnet rester av gadolinium-baserte kontrastmidler i ulike hjerneområder etter gjentatt bruk av kontrast ved magnetisk resonans (1). Den helsemessige betydningen av dette er under vurdering. Vi råder til å begrense bruk av slike kontrastmidler til nødvendige undersøkelser.»

Dette avsnittet ble vi bedt om å ta ut av kronikken fordi tidsskriftets redaksjon mente at dette avsnittet ikke var tilstrekkelig kunnskapsbasert. Vi har nylig gjennomført en studie av pasienter med multippel sklerose ved Oslo universitetssykehus som indirekte viser gadoliniumavleiring etter bruk av lineære kontrastmidler, men ikke makrosykliske. Dette er foreløpig kun publisert som poster ved ECTRIMS 2016 (2), men studien er snart klar for innsending til et tidsskrift. Som det fremgår av vårt opprinnelige avsnitt, er vi enige med din kommentar, og at man bør vurdere bruken av kontrastmidler nøye. Foreløpig viser våre resultater at makrosykliske kontrastmidler ikke avleires i samme grad som lineære. Dette tyder på at de som fortsatt bruker lineære kontrastmidler (det er noen i Norge som fortsatt gjør det), bør vurdere sin praksis.

1

McDonald RJ, McDonald JS, Kallmes DF et al. Intracranial Gadolinium Deposition after Contrast-enhanced MR Imaging. Radiology 2015; 275: 772 – 82. [PubMed] [CrossRef]

2

Lindland ES, Nabi S, Biernat D et al. T1 hyperintensity in the dentate nuclei of multiple sclerosis patients correlates with number of administrations and total dose of gadolinium based contrast agent. ECTRIMS Online Library. Beyer M. Sep 15, 2016; 146318. http://onlinelibrary.ectrims-congress.eu/ectrims/2016/32nd/146318/mona.k.beyer.t1.hyperintensity.in.the.dentate.nuclei.of.multiple.sclerosis.html?f­m2 (27.9.2016).

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler