Hvordan lete etter kreftmedisiner som fungerer best sammen?

Åsmund Flobak Om forfatteren
Artikkel

Ved hjelp av en datamodell kan kreftmedisiner som fungerer synergistisk, oppdages.

Åsmund Flobak. Foto: Sivelin Kjølstad

Moderne kreftmedisiner kan virke ved å påvirke signalstrømmen i celler og bremse signaler som gir cellevekst, eller øke signaler som bremser cellevekst. Et problem i klinisk arbeid har vært at effekten av slike medisiner gjennomgående er kortvarig, og det er vanskelig å vite hvilke medisinkombinasjoner som fungerer best sammen.

I mitt doktorgradsarbeid ønsket vi å finne en metode som viser hvilke kombinasjoner av kreftmedisiner som fungerer best. Det er umulig å teste alle kombinasjoner blindt, siden antall kombinasjoner øker raskt med antall enkeltmedisiner tilgjengelig.

For å løse problemet lagde vi en datamodell som kan brukes til å simulere signaltrafikk i en kreftcelle – og som dermed kan brukes til å simulere effekten av medisiner som påvirker signaltrafikken, både som enkeltmedisiner og i par. Med denne modellen kunne vi for en kreftcellelinje gå fra biomarkørmålinger til prediksjoner av medikamentsynergier. Vi testet 21 parvise kombinasjoner og fant at metoden korrekt klassifiserte 20 av 21 responser som synergistiske eller ikke-synergistiske, validert i cellelinjer og dyreforsøk, og vi fant både kjente og tidligere ikke-beskrevne synergier.

Resultatene danner grunnlaget for vår nye plattform ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet – DrugLogics – hvor målet er todelt. For det første vil vi utvikle verktøy som hjelper oss og legemiddelindustrien med å rangere kombinasjoner med størst potensial for å være fulltreffere i kliniske studier. For det andre vil vi bruke vår metode til å skreddersy behandlingen for den enkelte pasient.

Disputas

Åsmund Flobak disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 16. mars 2016. Tittelen på avhandlingen er Systems medicine: from modeling systems perturbation to predicting drug synergies.

Anbefalte artikler