Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Pål Gulbrandsen
Lars Engebretsen
Roald Bahr

Medisin og vitenskap

Anne Eskild
Britt-Ingjerd Nesheim
Tonje Berglund
Joan Kristina Totlandsdal
Jan Fredrik Andresen
Stein Vaaler
Håkan Lövkvist
Kjell-Olav B. Svendsen
Kristian Furuseth
Jan Mæhlen
Erik Heyerdahl Strøm
Per Gerlyng*
Bernt H. Heger
Wenche J. Orderud
Gaute Syversen
Torfinn Solgaard
Karen Østergaard
Niels Å. Sunde
Erik Dupont
Jan Holt
Hans-Jacob Bangstad
Damien Brackman
John M. Dahl
Ingebjørg Fagerli
Sigvald Refsum
Per Arne Andresen*
Tobias Gedde-Dahl jr.
Olav Fausa
Tor J. Eide
Arvid Heiberg
Preben Aavitsland
Øivind Nilsen
Hans Petter Schjønsby
Petter Strømme
Elin Margaret Hennig
Till Uhlig
Kirsten Laake

Kommentar og debatt

Knud Landmark
Åsmund Reikvam
Kari Holte
Anne Kristin Hæg
Selma Mujezinovi
Gunhild Hodt
Marit Halvorsen
Anne Marie Lingås
Torbjørn Moe Eggebø
Leif Kaspar Gjessing
Torstein Bertelsen
Kjell Syversen
Jan Ytteborg
Peter F. Hjort
Magne Nylenna
Nils Stangeland
Ingfrid Salvesen Haldorsen
John Ludvig Larsen
Hans-Petter Næss
Bjørn Halvorsen
Kåre Reiten
Einar Espolin Johnson

Nyheter og reportasjer

Ingrid M. Høie
Hans Petter Fosseng
Bjørn Oscar Hoftvedt
Ragnhild Ørstavik
Sigurd H. Seim
Per Lund-Johansen
Kjell Haug
Lorentz M. Irgens
Kjell Johansen
Dag H. Søvik
Grete Strand
Grete Strand

Fra foreningen

Harry Martin Svabø
OLLs sekretariat
Ellen Juul Andersen