Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i psykiatri

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

DPS Jessheimklinikken

Sosial- og helsedepartementet har på bakgrunn av tilråding fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, basert på Legeforeningens innstilling, godkjent DPS Jessheimklinikken for ett år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i psykiatri.

Godkjenningen av institusjonen gjelder for erfaringsområdene langtidsoppfølging av kronisk syke, konsultasjons-/liasontjeneste og tilsyn med psykiatrisk sykehjem/bo- og rehabiliteringssenter.

Godkjenningen gjelder fra 12.1. 2000.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Indre Østfold

I tråd med sekretariatets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt å godkjenne Voksenpsykiatrisk poliklinikk Indre Østfold som utdanningsinstitusjon med tellende tjeneste for ett år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i psykiatri.

Godkjenningen gis for tjenesteområdet allmennpsykiatrisk poliklinikk og erfaringsområdene konsultasjoner etter henvisning fra primærhelsetjenesten, langtidsoppfølging av kronisk syke, samt tilsyn med psykiatrisk sykehjem/bo- og rehabiliteringssenter.

Godkjenningen gjelder for perioden 2.11. 2000–2.11. 2002.

Anbefalte artikler