Ikke brudd på taushetsplikten

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Odd Arne Daljord ble påklagd til tilsynsmyndighetene for brudd på taushetsplikten ved at han formidlet informasjon om Anja Andersen til mediene og til Bækkelagets

Sportsklubb. Han har fått medhold i at uttalelsene til pressen og til sportsklubben Bækkelaget ikke innebærer brudd på taushetsplikten. Derimot påpekes det at Daljord kunne vært «noe mer tilbakeholden i sine uttalelser» overfor mediene ved en anledning.

– Avgjørelsen er helt i samsvar med det Daljord selv la til grunn i sin uttalelse overfor tilsynsmyndighetene, sier Anne Kjersti Befring, som var legens prosessfullmektig. Hun ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer om avgjørelsen, men påpeker at den kan bidra til å skape trygghet igjen for leger tilknyttet idrettslag, dersom den blir stående.

Legeforeningen har fått flere henvendelser fra leger som arbeider for idrettslag. Det finnes ikke særskilt lovgivning for idrettsleger.

– Disse legene er i en spesiell situasjon, i og med at ansvaret for spillerne og oppfølgingen av disse, innebærer at idrettslaget og dets ledelse må involveres til en viss grad. Det skjer ved at det gis informasjon for å forhindre at spillere blir presset til deltakelse, dersom helsetilstanden tilsier noe annet. Taushetsplikten omfatter i utgangspunktet også denne informasjonen, selv om den fra legens side begrenses til det strengt tatt nødvendige. Vi baserer oss da på at det foreligger et unntak ved stilltiende samtykke fra spilleren. Begrunnelsen for dette er at idrettsutøveren har akseptert legens rolle både i og overfor idrettslaget. De enkelte idrettslag kan ta ansvar for å skape større klarhet i disse forhold, for eksempel ved at det tas inn i kontraktsforholdet mellom klubben og spilleren. Legen bør i så fall gi premisser for hvordan dette utformes, sier Befring.

Anbefalte artikler