Redaktøren svarer:

Magne Nylenna Om forfatteren
Artikkel

I ettertid ser vi at det i bildeteksten til den aktuelle reportasjen ble brukt formuleringer som gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner for den som har kunnskap om redningsarbeidet etter Åsta-ulykken. Illustrasjonsmaterialet var hentet fra tidsskriftet Nordisk Rettsmedisin , men det fritar selvsagt ikke Tidsskriftet for et selvstendig ansvar.

Jeg beklager det inntrufne på det sterkeste. Feilen er rettet i vår Internett-utgave.

Anbefalte artikler