Les mer om ...

Artikkel

Rett og urett

Jus og etikk får stadig større plass både i legelivet og i Tidsskriftet. Pasientrettighetsloven og helsepersonelloven er to av de nye helselovene som trer i kraft ved dette årsskiftet.

Hva er rett og hva er urett?

Pasientrettighetsloven – en forpliktende reform

Helsepersonelloven regulerer ikke ledelsesansvar

Pasientrettighetsloven

Tuberkulose

Tuberkulose er fortsatt en alvorlig helsetrussel, først og fremst i andre deler av verden, men også i Norge. Et problem her i landet er at helsepersonell så sjelden er i kontakt med tuberkulosepasienter at sykdommen lett kan bli oversett.

Tuberkulose – hvis den ikke kan utryddes, kan den stoppes?

Barn og tuberkulose – diagnostikk, behandling og oppfølging

Immunologi og tuberkulosekontroll

Tuberkulosescreening av ny- ankomne innvandrere fra høy- insidensland – fungerer det?

Abort

Sannsynligheten for å få avslag på begjæring om abort etter 12. svangerskapsuke er nesten åtte ganger større på Sørlandet enn på Østlandet.

Abortnemndene og kvinners rettssikkerhet

Geografisk variasjon i forekomsten av induserte senaborter i Norge 1996 – 97

Enuresis nocturna

Desmopressin anbefales som korttidsbehandling av enuresis nocturna i en oversikt over utredning og behandling av sengevæting.

Enuresis nocturna – praktiske råd for utredning og behandling

Ereksjonssvikt

En spørreundersøkelse blant menn i Østfold viser at 20 % oppgav moderat og 13 % komplett ereksjonssvikt.

Erektil dysfunksjon hos norske menn over 40 år

DNA-reparasjon

DNA-skader som ikke repareres, kan føre til celledød, ødelagt vekstkontroll og økt kreftrisiko. Kunnskap om DNA-reparasjonsgener kan åpne for nye behandlingsmuligheter.

Et liv uten DNA-reparasjon

Nye aktiviteter – nye skader

Tre av fire skader på grunn av rulleskøyter og rullebrett rammer gutter, ifølge en undersøkelse fra Bergen Legevakt. To av tre hadde bruddskader, oftest radiusfraktur. Selv om nye fritidsaktiviteter gir nye skader, er passivitet er større helseproblem.

Skadelig – men sunt

Rulleskøyte- og rullebrett- skader blant barn i Bergen

Barn av rusmisbrukere

En etterundersøkelse av mødre med stoff- eller alkoholproblemer og deres barn viser at systematisk og stabil oppfølging er nødvendig. Bare en tredel av barna bodde i sin biologiske familie i tenårene.

31 kvinner med rusproblemer fikk barn – hvordan gikk det?

Spermieinjeksjon og misdannelser

Intracytoplasmatisk spermieinjeksjon er omdiskutert, men de fleste studier konkluderer med at det ikke er økt risiko for misdannelser hos barna.

Intracytoplasmatisk spermieinjeksjon – risiko for misdannelser

Anbefalte artikler