I.S. Haldorsen & J.L. Larsen svarer:

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nils Stangeland hevder at vi ikke har nevnt muligheten for elektronisk lagring av både røntgenbilder og røntgensvar i vår artikkel. Vi siterer fra artikkelen: ”Når man i fremtiden innfører bruk av systemet PACS (Picture archiving and communication system) og elektronisk journal på sykehuset, vil det forhåpentligvis gjøre røntgensvar lettere tilgjengelig for behandlende lege, og noen av de omtalte mangler vil elimineres.”

  Enkelte sykehus har, som Stangeland poengterer, allerede innført PACS. Ved de fleste norske sykehus (inkludert Haukeland Sykehus) er det imidlertid planlagt å installere PACS i de kommende par år. Vi har i vår artikkel dokumentert mangler når det gjelder behandling av røntgensvar i journal og epikrise med dagens rutiner og system. Innføring av PACS og elektronisk journal vil kunne forenkle tilgangen på røntgensvar på sykehuset, og på sikt vil primærlegene via nettet kunne få tilgang til mye av den samme informasjonen. Mens vi venter på at dette systemet blir installert i sin fulle bredde, får vi bestrebe oss på å forbedre rutinene innenfor dagens system – til beste for pasientene.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media