Modell av gamle Rikshospitalet til det medisinhistoriske museet – men hvor blir det av museet?

Artikkel

Foto Øivind Larsen

I John Hestermanns modellverksted på Hvalstad i Asker har en stor og komplisert modell tatt form – det er Rikshospitalet i Pilestredet i Oslo som er blitt gjenskapt med største nøyaktighet. På forsidebildet ser vi Hestermanns modell slik den så ut noen uker før ferdigstillelsen i desember 2000.

Modellen er bestilt til det nye nasjonale medisinhistoriske museet som er planlagt i den gamle administrasjonsbygningen, den bygningen som Hestermann akkurat er i ferd med å sette på plass ved hjørnet av Nordahl Bruns gate og Langes gate. Stortinget har behandlet museumssaken to ganger og gitt sin tilslutning. Ved 400-årsjubileet for det norske offentlige legevesenet i 2003 skal museet være ferdig.

Men alle som går forbi det gamle Rikshospitalet kan konstatere at her må man åpenbart ligge langt etter tidsplanen. Er museumssaken lagt død? Skjer det noe i Administrasjonsbygningen i det hele tatt?

Skal Hestermanns modell havne direkte på lager?

Øivind Larsen

Anbefalte artikler