()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 27/2000 (1) gir valgkomiteens leder Kåre Reiten i et intervju uttrykk for sin mening om hvor dårlig han synes Legeforeningen fungerer for tiden, og hvordan valgkomiteen vil gjøre sitt til å bedre situasjonen. ”Vi vil sette sammen det styret vi mener er best for foreningen, et styre som er kreativt og nytenkende. Det er ikke nødvendigvis de som tar ordet oftest på et landsstyremøte som er best skikket til å styre Legeforeningen,” mener Reiten.

  Hvis Reiten mener det som her er gjengitt, må det være legitimt å minne ham om at det er landsstyret som velger nytt sentralstyre, ikke valgkomiteen. Man kan undres på om valgkomiteen denne gang har tenkt å spille en annen rolle enn valgkomiteer i foreningen har gjort tidligere, og om komiteen selv og landsstyret har tenkt igjennom hva dette i så fall kan innebære.

  Valgkomiteens leder spilte selv en sentral rolle på den ene siden i det som han i samme intervju omtaler som ”motsetningene som kom til syne under valgkampen i 1999”. Det samme gjorde valgkomiteens andre medlem, som nå er leder i Ylf. Valgkomiteen består altså av to av forrige valgs ”tapere”, hvorav én vil spille en sentral rolle i det kommende valg som leder i en yrkesforening. Ingen av valgkomiteens tre medlemmer har erfaring fra tidligere valgkomiteer. Når lederen for denne valgkomiteen går ut og signaliserer at komiteen selv vil komponere et sentralstyre mer eller mindre uavhengig av landsstyret, så er det etter vår mening grunn til å reagere.

  I den grad Reitens analyse om at foreningen er preget av polarisering er riktig, er vi bekymret for at valgkomiteen på grunn av sin sammensetning og arbeidsform snarere vil øke motsetningene enn å virke samlende dersom signalene er riktig tolket. Landsstyret vil nok fortsatt vite hvem det vil ha i sentralstyret. Hvis valgkomiteen mener de finner andre som egner seg bedre, men ikke klarer å overbevise landsstyret, vil vi lett kunne få en situasjon hvor foreningen ville vært bedre tjent med ikke å ha noen valgkomité. Vi mener at foreningen, og spesielt landsstyret, bør få en avklaring av hvordan valgkomiteen selv mener den skal fungere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media