K. Reiten svarer:

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mitt inntrykk var at det hadde vært et lite konstruktivt møte, preget av motsetningene fra fjoråret. Både Tidsskriftets redaktør og nyhetsredaktøren som refererte fra landsstyremøtet, beskrev det på tilsvarende måte, så jeg var ikke helt alene om mine synspunkter.

  Landsstyremøtet 1999 valgte undertegnede som leder av valgkomiteen og Bente Kristin Johansen som ett av medlemmene. Det er sentralstyret som oppnevner den tredje personen. Hans-Petter Næss ble foreslått av Overlegeforeningen, men sentralstyrets flertall valgte Ivar Halvorsen. Siden den gang har Hans-Petter Næss hatt en del synspunkter på valgkomiteens sammensetning som han bl.a. har tatt opp med meg, og som han i Tidsskriftet nå også gir uttrykk for.

  Samtidig som jeg ble spurt om mitt inntrykk fra landsstyremøtet, ble jeg også spurt om mine tanker i forhold til jobben som leder av valgkomiteen. Jeg mener fortsatt at valgkomiteens jobb er å komme med forslag til et sentralstyre som vi mener er ”best for foreningen, et styre som er kreativt og nytenkende”. Jeg tilføyde også at jeg oppfordret medlemmene til å komme med gode og begrunnede forslag på kandidater. Jeg har problemer med å forstå at dette skal være nye og oppsiktsvekkende tanker. At valgkomiteen består av tidligere sentrale politikere, er også som før. Da Bente Kristin Johansen ble valgt som medlem av valgkomiteen, visste hun ikke at hun kom til å bli leder av Ylf. Valgkomiteen har diskutert hennes rolle som sentral politiker og samtidig medlem av valgkomiteen, og har full tillit til at hun vil makte denne ”balansegangen”.

  At valgkomiteen ikke har tidligere erfaringer med valgkomitéarbeid er en smule overdrevet. Undertegnede har vært leder for valgkomiteer til elevråd, russestyre, styret i Rogaland Legeforening og styret i Aplf, for senere å ha vært elevrådsformann, russeformann, leder i Rogaland Legeforening og Aplf. I tillegg har jeg fire års erfaring fra sentralstyret.

  Denne valgkomiteen vil legge frem et forslag for landsstyret på de personer vi mener er best egnet til å lede Legeforeningen videre, vi vil ikke utelukkende være en mentometerknapp på stemningen i landsstyret til enhver tid. Hvis dette var meningen, burde man valgt et mentometer og ikke en valgkomité.

  At kollegene Næss og Halvorsen starter en evaluering og antyder en nedleggelse av valgkomiteen før den i praksis har kommet skikkelig i gang med sitt arbeid, synes jeg som komiteens leder derfor er noe forhastet.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media