Helsefakta

Artikkel

1994–95

1997–98

1999–2000

2000–01 1

Tyskland

308

380

373

316

Ungarn

64

246

362

446

Polen

18

159

283

313

Danmark

37

92

144

166

Sverige

63

111

109

81

Irland

8

48

108

118

Storbritannia

9

29

64

65

Australia

1

19

60

57

Nederland

19

33

50

46

Tsjekkia

0

13

35

47

Malta

0

9

13

10

USA

4

2

12

7

Østerrike

9

10

6

5

Italia

4

5

6

3

Spania

6

5

5

2

Frankrike

10

5

4

2

Island

11

4

4

2

Sveits

4

4

1

0

Belgia

4

1

1

1

Andre

0

18

24

22

Totalt

579

1 193

1 664

1 709

Kilde: Statens lånekasse for utdanning

1 Foreløpige tall per 1.12. 2000

Se også Internett:

www.legeforeningen.no/statisti/studmed.htm

www.legeforeningen.no/statisti/studkjon.htm

www.legeforeningen.no/statisti/medutl.htm

Anbefalte artikler