Museumsdrift og pasientbehandling

Artikkel

Nok en gang er arbeidet med et nasjonalt medisinsk museum stanset. Nok en gang er kostnadene satt opp mot behovet for mer midler til pasientbehandling (s. 119).

Med et slikt utgangspunkt vil grunnleggende holdningsskapende arbeid i og utenfor helsevesenet aldri kunne prioriteres.

Vi trenger politikere som våger å stå opp mot omregningen av museumsinvesteringer i kreftbehandling og den tabloidisering det medfører. Kunnskap om medisinsk historie er en forutsetning for et fremtidig offentlig helsevesen av høy kvalitet i landet vårt.

Magne Nylenna

Anbefalte artikler