Notiser

Artikkel

Hefte om førstehjelp

En ny utgave av Norsk grunnkurs i førstehjelp er utkommet. Det er Norsk førstehjelpsråd i samarbeid med Norsk resuscitasjonsråd som er ansvarlige for utgivelsen, men flere organisasjoner står bak den, bl.a. Legeforeningen.

Heftet er beregnet på allmennheten. Livreddende førstehjelp er formidlet med enkle forklaringer og gode, tydelige illustrasjoner. Det egner seg også i undervisningsøyemed, for ved hver skade/sykdom er det øvelsesoppgaver.

Heftet koster 30 kroner og kan bestilles på telefonnummer 22 05 40 30 eller via e-postadresse: rode.kors.service@redcross.no

Røykeslutt på data

Legeforeningen og datafirmaet

Diagnostica har utviklet et dataprogram for strukturert røykeavvenning.

Programmet er et redskap for allmennleger som driver røykeavvenning i sin praksis og kan integreres i det journalprogrammet legen allerede bruker. Innholdet er utarbeidet av lungelege Frode Gallefoss ved Vest-Agder sentralsykehus. Prisen er 580 kroner pluss moms per lisens – en lisens per PC.

Bestilles fra Diagnostica, Sondreveien 1, 0378 Oslo.

E-post: r oykeavvenning@diag.no , telefon 22 92 40 00. Mer informasjon finnes på: http://roykeavvenning.diag.no

Brosjyre og plakat om røykeavvenning til bruk på kontoret, kan bestilles fra Informasjonsavdelingen i Legeforeningen, e-post: informasjon@legeforeningen.no

Anbefalte artikler