Notiser

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Tema transplantasjon

I Tidsskriftet nr. 21–28/1999 publiserte vi en artikkelserie om transplantasjon. Artiklene er nå samlet i et eget hefte som kan bestilles via e-post: mariola.zytniewska@legeforeningen.no eller ved skriftlig henvendelse til Postavdelingen, Legeforeningen, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Heftet koster 60 kroner fritt tilsendt.

Lønnsutvalget 2000–01

Hans Petter Aarseth er av sentralstyret utnevnt som leder for Legeforeningens lønnsutvalg for fastlønte leger for perioden 2000–01. Nestleder er Einar Hysing.

Med seg i utvalget får de Eirik Bø Larsen (medlem) og Åge Henning Andersen (varamedlem) fra Alment praktiserende lægers forening.

Arne Johannesen (medlem), Anne Sofie Syvertsen (medlem), Ernst Horgen (varamedlem) og Bjørn Norén (varamedlem) representerer Offentlige legers landsforening i utvalget.

Fra Overlegeforeningen stiller Bente Mikkelsen (medlem), Vidar von During (medlem), Anne Larsen (medlem), Brynjulf Ystgaard (varamedlem) og Helge Skard Dokka (varamedlem).

Fra Yngre legers forening kommer Bente Kristin Johansen (medlem), Torkel Steen (medlem), Leif Næss (medlem), Just Ebbesen (varamedlem), Gerd Tranø (varamedlem) og Anne Mørch Larsen (varamedlem).

Fra Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger er Kaare M. Gautvik (medlem) og Christian A. Drevon (varamedlem) representert.

Fra Norsk Medisinstudentforening kommer Rune Nordpoll (medlem) og Øyvind Hornstuen (varamedlem).

Norsk arbeidsmedisinsk forening hadde ikke behandlet saken da sentralstyret henvendte seg. Hans Petter Aarseth har fullmakt til å utnevne representanter for arbeidsmedisinerne når forslag derfra foreligger.

Observatør i utvalget er Torunn Janbu, leder i Oslo lægeforening.

Sentralstyrets møter i 2000

Sentralstyret har sitt første arbeidsmøte 14.–16. mars. Hovedtemaer er inntekts- og tariffoppgjøret år 2000, fond III-problematikken, produksjon og etterspørsel av leger, Fremtidig organisering av sykehus, herunder medisinsk ledelse og innhold i funksjonen pasientansvarlig lege, vil også bli diskutert.

Videre møteplan for sentralstyret er:

 • Torsdag 23. og fredag 24. mars

 • Onsdag 26. april

 • Onsdag 24. mai

 • Onsdag 7. juni (ekstraordinært landsstyremøte)

 • Torsdag 22. juni

 • Torsdag 24. august

 • Torsdag 28. september

 • Tirsdag 17. oktober

 • Onsdag 18.–lørdag 21. oktober (landsstyremøte)

 • Tirsdag 14. november

 • Fredag 15. desember

Turnusrådet 2000–01

Marta Ebbing er oppnevnt som leder av Legeforeningens turnusråd i perioden 2000–01. Med seg i turnusrådet får hun fra Legeforeningen Åse Brinchmann-Hansen.

Fra Yngre legers forening stiller Bente Kristin Johansen (representant), Anne Mørch Larsen (vararepresentant), Jana Midelfart (representant) og Kjartan Stormark (vararepresentant). Fra yrkesforeningens kontor Bjørn Ove Kvavik (representant) og Aina Nyborg (vararepresentant).

Fra de medisinske fakultetene Vinjar Fønnebø (representant) og Per Omvik (vararepresentant).

Fra Alment praktiserende lægers forening Olav Thorsen (representant) og Unni Aanes (vararepresentant).

Fra Overlegeforeningen Tor Steinar Raugstad (representant) og Fred A. Mürer (vararepresentant).

Fra Offentlige legers landsforening Mona Søndenå (representant) og Reidar Høifødt (vararepresentant).

Fra Norsk medisinstudentforening Mona N. Fenstad (representant) og Per-Henrik Randsborg (vararepresentant).

Anbefalte artikler