Notiser

Artikkel

Statens legemiddelkontroll på Internett

Internett-sidene til Statens legemiddelkontroll ble lansert i november i fjor, og er SLKs første nettjeneste. Sidene oppdateres kontinuerlig, det vil si med det samme SLK har ny informasjon som skal publiseres, eller når dokumenter endres.

Nettstedet inneholder mye nyttig informasjon, blant annet bladet Nytt om legemidler, publiserte terapianbefalinger og en oversikt over preparater som er aktuelle på grunn av bivirkningsproblemer eller nye forskningsresultater. Rundskriv og lovverk er også tilgjengelige. Tjenesten utvikles trinnvis, og SLK skriver på nettsidene at de i nær fremtid vil kunne tilby en database over legemidler og legemiddelpriser i Norge. Se sidene til Statens legemiddelkontroll på adressen: www.slk.no

Grå stær og røykeslutt

Røyking øker risikoen for å få grå stær, viser en studie fra Harvard-universitetet i Boston (JAMA 2000; 284: 713–16). Data om 20 000 leger inngår i materialet, som er innhentet i perioden 1982–97. I løpet av disse årene besvarte legene spørsmål om egen helse, blant annet om røykevaner og om de hadde grå stær eller var operert for lidelsen. Forskerne fant at legene som hadde sluttet å røyke også hadde minsket risikoen for å få diagnosen grå stær med 23 % og risikoen for en operasjon med 28 %, sammenliknet med dem som fortsatte å røyke. Risikoen for å få grå stær forble større hos dem som en gang hadde røykt enn for dem som aldri hadde begynt.

Dobling av tvillingfødsler

I 1999 kom det 1 031 tvillingpar til verden. Det er dobbelt så mange som for 20 år siden, skriver Dagbladet. 18 av 1 000 fødsler er tvillingfødsler. Tallet på trillingfødsler har sunket fra 32 i året tidlig i 1990-årene til 20 i 1999. I en kommentar sier overjordmor Bertha Berg ved Ullevål sykehus at kunstig befruktning er et stikkord for økningen av tvillingfødsler og at antall eldre førstegangsfødende har økt. At tallet på trillingfødsler har sunket har sammenheng med at man har sluttet å sette inn tre egg hos kvinner ved kunstig befruktning.

Metodebok i skadebehandling på nett

www.legesiden.no finnes nå deler av Metodebok i skadebehandling. Hele boken vil etter hvert bli lagt ut på Internett, men foreløpig er det kapitlene om skulder, overarm, albue, håndledd, hånd og fingrer, bekken, ankel, fot og tær som er tilgjengelig. Teksten er lett navigerbar, og er illustrert med små tegninger. Boken kan også bestilles fra nettstedet, og koster 150 kroner med porto. Metodeboken er skrevet av Greger Lønne og Kjetil Nerhus.

Anbefalte artikler