Notiser

Grete Strand Om forfatteren
Artikkel

Helsekamp på Internett

Stadig flere aktører kommer på Internett med helseinformasjon og nyheter til norske nettbrukere. Blant de største er DoktorOnline, NettDoktor, VitaStart, Helsenett.no, Helsenytt.no, Helsenettet.com og HjemmeNett. Redaktør av HjemmeNett, Nina Furu, sier til nettavisen digi.no at kampen om markedet er hardt. Hun har opplevd trusler og press fra enkelte andre helseaktører. De kjemper for å oppnå best mulig plassering av sine lenker på nettportalens sider.

TV2 Interaktiv kaster seg inn i konkurransen om annonsekroner og nettbrukere av helseinformasjon. TV-kanalen starter opp et helsenettsted som skal samarbeide med TV2s redaksjonelle miljø for å bli en ledende leverandør av netthelsetjenester.

Færre røykere – mindre kreft

Antall krefttilfeller og antallet som dør av kreft i USA fortsetter å minke. Nedgangen er så markant at amerikanske eksperter snakker om et avgjørende vendepunkt. Ut fra trenden de siste årene har National Cancer Institute beregnet at det blir 55 000 færre krefttilfeller i USA i 2000 enn i 1999 og 28 000 færre dødsfall.

En viktig grunn til at det blir færre krefttilfeller, er at færre amerikanere røyker. At færre dør, skyldes at sykdommen oppdages tidligere og at behandlingen er mer effektiv. Fra 1973–90 økte antall krefttilfeller i USA med 1,2 % i året. I perioden 1990–97 har antallet sunket med 0,8 % i snitt. Størst har den årlige nedgangen vært fra 1995 med 1,7 %.

Røyk og nye organer

Tyskere som ikke har tatt vare på helsen rykker ned på listen dersom de skulle trenge nye organer. Etter to års opphissede diskusjoner har Tyskland fått nye retningslinjer for transplantasjoner, melder Adresseavisen. Det skal opprettes en sentral venteliste der alle organer som er tilgjengelig for transplantasjon er registrert. Fordelingen skal skje fra sentralt hold. Reglene for å gi organer til personer som bruker mye alkohol, tobakk eller narkotika er blitt mye strengere. Disse personene må vente lenger på transplantasjon hvis de ikke kan legge frem klare bevis på at de har vært avholdende i flere måneder.

Finn sommerbolig på Internett

Husker du Anslagstavlan i Nordisk Medicin ? Leie-, bytte- og kjøpetjenesten er fortsatt tilgjengelig etter at bladet ble lagt ned. Anslagstavlan finnes som en felles nordisk tjeneste på alle de nordiske legeforeningenes Internett-sider. På Legeforeningens nettsted ligger tavlen som ikon på førstesiden i høyre spalte. Man kan også sende inn egen annonse fra Internett-siden. Finn feriehus, kjøp medisinsk utstyr av en kollega eller lei ut leiligheten din via www.legeforeningen.no.

Nyheter på e-post

Ved å registrere e-postadressen på Legeforeningens Internett-side, får du nyheter tilsendt på e-post fra Legeforeningen. Medlemsbrev, Dnlf-nytt og andre nyheter fra Legeforeningen og Tidsskriftet sendes ut til de påmeldte. For å melde deg på går du til www.legeforeningen.no, klikk på ikonet @bonnere i høyre spalte, skriv inn e-postadressen, klikk på abonnere og send. Tjenesten gjør det enklere å følge med på utviklingen i lønnsforhandlingene, fastlegeordningen og annet stoff fra Legeforeningen. Tidsskriftet legger også ut nyheter på nettet som alle e-postabonnenter får tilsendt automatisk.

Tidsskriftet på e-post

Du kan abonnere på innholdsfortegnelsen av Tidsskriftet på e-post. Ved hver utgivelse sendes det melding til de påmeldte om at nytt nummer er lagt ut i fulltekst på Internett. Registreringen av e-postadresse skjer ved å gå til www.tidsskriftet.com, og velge e-abonnement i venstre ramme. Skriv inn e-postadressen og klikk på abonnere og send. Da blir du automatisk rert på listen. Det er like enkelt å melde seg av, dersom du ønsker det.

NSB Reisebyrå selges

NSB Reisebyrå og FerieExperten er solgt til VIA Flyspesialisten. VIA Flyspesialisten er i dag Norges største reisebyråkjede, og vil etter oppkjøpet ha en markedsandel på ca. 34 %.

Legeforeningen inngikk en avtale med NSB Reisebyrå tidligere i år om kjøp av reisetjenester. Oppkjøpet av reisebyrået innebærer ingen forandringer for Legeforeningen og de avtaler som er inngått med NSB Reisebyrå. Alle kontaktpersoner og telefonnumre forblir uendret. Det vil bli flere kontorer å henvende seg til, og bedre service og økt kompetanse vil komme kundene til gode, mener det nyfusjonerte selskapet. Mer informasjon om Legeforeningens reiseretningslinjer og NSB Reisebyrå finnes på: www.legeforeningen.no

Anbefalte artikler