Notiser

Artikkel

Tror ikke på AIDS

Afrika venter på at den sørafrikanske presidenten, Thabo Mbeki, skal si ja til at HIV er årsaken til AIDS. Fortsatt hevder han at «et virus ikke kan forårsake et syndrom», ifølge avisen Vårt Land . Det har fått Mbekis forgjenger Nelson Mandela til å ta bladet fra munnen og erklære at han støtter «den dominerende oppfatningen som gjelder i verden».

Fortvilelsen over Mbekis holdninger er spesielt stor ved barselavdelingene ved de store sykehusene i Sør-Afrika der over 20 % av de innlagte kvinnene er smittet. AIDS-rådgiveren ved et av Sowetos sykehus forteller om dødsfall, fordi nyfødte barn ammes av sine HIV-smittede mødre med begrunnelsen: Presidenten tror ikke på viruset.

Mistrivsel og medisinering

30 % av alle psykisk utviklingshemmede blir satt på sterke medisiner, kun 1 % trenger dem, skriver Dagsavisen. Ivar Mæhle, overlege ved Habiliteringstjenesten for voksne i Hordaland, har undersøkt bruken av nevroleptika og mener det er usannsynlig at så mange har schizofreni eller psykoser.

Sidsel Granli, leder i Norsk forbund for utviklingshemmede, mener at legestanden må ta litt av ansvaret for de skyhøye tallene Mæhle presenterer. Hun sier også at behandlerne har en tendens til å dempe mistrivsel med medisinering. Mæhle oppfordrer pårørende til å kreve systematisk somatisk undersøkelse av den utviklingshemmede.

Handikap intet handikap

OL i Sydney ble etterfulgt av Paralympics. Men også i det ordinære mesterskapet stilte flere deltakere med funksjonshemning. Ifølge NTB var sykejournalene deres like lange som merittlistene. Svømmerne stod i særklasse: En var blind, en annen døv, en tredje kastet seg i bassenget med klorallergi. Amerikaneren Gary Hall er diabetiker og inkasserte fire medaljer, mens en annen tok gull og sølv med

20 % av normal oksygenkapasitet.

En kvinnelig roer tok bronse. Hun gjorde comeback for to år siden, etter å ha gitt bort en nyre til sin syke bror. Og en russisk løper vant gull med akillessenen fra en død soldat. Hennes eneste handikap var at hun først måtte omskolere seg fra sprint til hekkeløp.

Anbefalte artikler