Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Kristian F. Hanssen
Tore Julsrud Berg
Arvid Heiberg

Medisin og vitenskap

Ole Morten Rønning
Nevrologisk avdeling
Bjørn Guldvog
Svein Tore Baksaas
Odd R. Geiran
Jan L. Svennevig
Knut Tore Lappegård
Medisinsk avdeling
Halfdan Aass
Karl-Otto Larsen
Njaal Stray
Medisinsk avdeling
Vibeke Engh
Dagny Sandnes
Renata Z. Løvstad
Anne Gina Berntsen
Dag Berild
Morten Stiris
Johan Robert Helle
Geir Julius Braathen
Tove Skodje
Kåre Berg
Johan Robert Helle
Geir Julius Braathen
Jan Christian Pedersen
Tove Skodje
Avdeling for medisinsk genetikk
Bodil Stokke
Kåre Berg
Johan Robert Helle
Geir Julius Braathen
Jan Christian Pedersen
Bodil Stokke
Kåre Berg
Live Birgithe Jakobsen
Nordland Psykiatriske Sykehus
Torbjørn Moum
Arvid Heiberg
Ameli Tropé
Medisinske fakultet
Johan C. Ræder
Odd Brørs
Seksjon for klinisk farmakologi og toksikologi

Tema

Tore Julsrud Berg
Aker Diabetes Forskningssenter
Per Thorsby
Bente Kilhovd
Reidun Sletmo
Sissel Martinsen
Kåre I. Birkeland

Kommentar og debatt

Gunhild Gislerud
Bjørgulf Claussen
Dag Bruusgaard
Anne Flem Jacobsen
Erik Qvigstad
Per Morten Sandset
Pål Gulbrandsen
Øyvind Sæbø,
Odvar Brænden

Nyheter og reportasjer

Karen Helene Ørstavik
Astrid Marie Nylenna
Ragnhild Ørstavik
Einar Christiansen
May-Brith Mandt

Fra foreningen

Stine Bjerkestrand Nesje
Stine Bjerkestrand Nesje