Frykter dårlig fastlegeavtale

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Han venter med spenning på resultatet, men frykter nok et forhandlingsresultat der distriktene kommer dårlig ut. Etter planen skal de sentrale forhandlingene om fastlegeordningen være sluttført innen utgangen av august.

– Når vi ser hvordan det gikk med forhandlingsdelegasjonen i legevaktsforhandlingene, frykter vi at forhandlingsutvalget vil fire på prinsippene også i fastlegeforhandlingene. Uttalelsen kommer fra Svein Solli, leder i Telemark lægeforening. Solli forteller at mange allmennleger i hans distrikt er resignerte i forhold til prosessen om fastlegeordningen som stadig har trukket ut i tid.

Forstår frykten

Hans Kristian Bakke, visepresident i Legeforeningen og leder for Alment praktiserende lægers forening (Aplf), forstår at medlemmene er bekymret for de forestående forhandlingene.

– Men de trenger ikke frykte at vi får en dårlig fastlegeavtale, beroliger han. For om staten og Kommunenes Sentralforbund (KS) ikke viser vilje til å gjøre noe med den sviktende rekrutteringen til allmennhelsetjenesten, blir det ikke noen avtale.

Bakke kan skjønne at mange er skuffet over legevaktavtalen, blant annet ut fra de positive signaler myndighetene hadde gitt gjennom Namdal-prosjektet. Han understreker samtidig at avtalen er bedre, både økonomisk og i forhold til vaktbelastning enn den foregående avtalen var.

– Vi er avhengige av at staten og KS ser på fastlegeforhandlingene som noe annet enn et inntektspolitisk oppgjør. Dette dreier seg om en ansvarsreform, og det må ligge til grunn for forhandlingene der motparten også må vise vilje til å bedre situasjonen i allmennmedisinen, sier Bakke.

Når resultatet av de sentrale forhandlingene foreligger, skal opp til avstemning både i Aplfs generalforsamling og på Legeforeningens landsstyremøte. Om resultatet blir at foreningen går inn for avtalen, kan legene begynne lokale forhandlinger om egne fastlegeavtaler etter dette.

Anbefalte artikler