Alltid godt å vite?

Artikkel

Kunnskap er makt, sies det, og med en økende informasjons- og kunnskapsmengde øker også muligheten for maktmisbruk. Kombinert med et syn på total åpenhet som et ideal, kan kunnskapseksplosjonen i noen sammenhenger skape problemer.

Hva gjør for eksempel kunnskap om risiko for å utvikle sykdom med den enkelte av oss? Særlig vanskelig blir det om kunnskapen ikke kan brukes til noen form for risikoreduksjon, og om den kommer til oss uten at vi har bedt om den. Det siste er noe av problemet ved genetisk testing der ikke bare den enkelte som undersøkes for sykdomsdisposisjon, men også vedkommendes slektninger berøres av testresultatet.

I dette nummer av Tidsskriftet drøftes gentester både i klinisk praksis og i forsikringssammenheng. Mer kunnskap gjør i hvert fall ikke verden enklere, spørsmålet er om den alltid gjør den bedre.

Magne Nylenna

Anbefalte artikler