Infeksjonsatlas med begrenset appell

Artikkel

Dette er et nytt infeksjonsatlas for infeksjonsmedisinere og andre interesserte i faget. Forfatterne har ifølge forordet stort sett brukt av sitt eget rikholdige kliniske materiale og personlige bildearkiv, men det nevnes også en håndfull andre bidragsytere.

Boken har 11 kapitler og en indeks slik at man skal kunne finne hva man leter etter. Det behøves. Hvert kapittel er nummerert og illustrasjonene har undernummer til hvert kapittel. Under hvert kapittel er det imidlertid unummererte underkapitler. Hvert av disse starter med en kortfattet innledning på noen få linjer. Resten er illustrasjoner med tekst til. Noen av disse er anatomiske tegninger, men de fleste er fotografier av pasienter med typiske funn, medfølgende røntgenbilder og noen mikroskopiske fotografier av aktuelle mikroorganismer. Noen av fotografiene er tatt endoskopisk. I hvert kapittel er det store tabeller hvor det er listet opp alle tenkelige (og utenkelige) patogene agens som kan gi aktuelle sykdomsbilde, samt hyppigheten av disse. Vel å merke i USA.

Gorbachs lærebok i infeksjonssykdommer er en av klassikerne. Det foreliggende infeksjonsatlaset er imidlertid ikke av samme klasse. Dessverre bærer det preg av hastverksarbeid. Kapittelinndelingen virker lite gjennomtenkt. Noen av kapitlene henspiller på anatomi, andre på etiologi. Inndelingen blir derfor forvirrende. Som resultat blir for eksempel noen pneumonier behandlet under lungeinfeksjoner, andre under AIDS og andre igjen under mykobakterielle infeksjoner. Illustrasjonstekstene er meget kortfattede. Når det dessuten på de fleste illustrasjonene mangler piler, er det ofte ikke så lett å vite hva forfatteren mener leseren skal se. Spesielt gjelder dette noen CT- og ultralydbilder. Man kan også bli skuffet over at såpass mange av fotografiene ikke er i farger. Dette gjelder f.eks. alle leprabildene. Og man lar seg ikke spesielt imponere av mikroskopiske bilder av gramnegative diplokokker i svart-hvitt.

Totalt sett er jeg ikke imponert. Jeg vil neppe anbefale noen å betale så mye for så lite. I så fall måtte det være for å ha atlaset for illustrasjon sammen med en lite illustrert lærebok i faget. Boken har storstilet tekst. Det er bra for noen.

Svein Gunnar Gundersen

Infeksjonsmedisinsk avdeling

Ullevål sykehus

Anbefalte artikler