Les mer om ...

Artikkel

Diabetes

Forekomsten av diabetes øker og i dette nummeret begynner en artikkelserie om emnet. Fysisk aktivitet og kostholdsendringer kan forebygge type 2-diabetes.

Diabetesbehandling i forandring

Kan type 2-diabetes forebygges?

Blodsukkersenkende behandling ved type 2-diabetes

Hypoglykemi – en fryktet komplikasjon ved diabetes

Gentester i klinisk praksis . . .

Ni av ti norske leger mener at de ikke kan nok genetikk til å gi tilstrekkelig informasjon og veiledning om prediktive gentester.

Det etiske rammeverket omkring presymptomatisk gentest for Huntingtons sykdom var klart da testen ble teknologisk mulig, og prosedyrene ved denne testen er nå modell for andre gentester.

Gentester

Diagnostisk DNA-testing for Huntingtons sykdom

Genetisk veiledning ved presymptomatisk testing for Huntingtons sykdom

Den norske prosedyren ved presymptomatisk testing for Huntingtons sykdom

Stort behov for kunnskap om gentester blant norske leger

. . . og i forsikring

Frykten for konsekvensene av gentesting er særlig stor i forbindelse med forsikringssaker.

Kollektivtanken med en fot i graven

Bruk av helseopplysninger i forsikringssaker

Ryddigere bruk av helseopplysninger i forsikringssaker

Hjerneslag

En randomisert undersøkelse ved Sentralsykehuset i Akershus viser at oksygen ikke er gunstig som rutinebehandling i akuttfasen ved hjerneslag.

Mye kan bedres for hjerneslagpasienten

Skal pasienter med akutt hjerneslag rutinemessig ha ekstra oksygentilførsel?

Primær hyperparatyreoidisme

Kartlegging av primær hyperparatyreoidisme i Norge tyder på at tilstanden både underdiagnostiseres og underbehandles.

Primær hyperparatyreoidisme – en underdiagnostisert sykdom

Primær hyperparatyreoidisme – et 16-årsmateriale fra et sentralsykehus

Svulster i hjertet

30 pasienter med tumor i hjertet ble operert ved Rikshospitalet i perioden 1990 – 99. Tilstanden er sjelden, men viktig fordi de fleste svulstene er godartet og kan opereres.

Svulster i hjertet

Postoperativ kvalme

Ved Ullevål sykehus er det utviklet et skåringssystem for risiko for postoperativ kvalme og oppkast. En undersøkelse av 120 pasienter viser at systemet kan være til hjelp i utvelgelsen av pasienter til kvalmeprofylakse.

Kan postoperativ kvalme eller oppkast forutsies?

OL i Sydney

Legeberedskapen for de norske deltakerne under årets sommer-OL er god, og medisinerne er også representert i selve troppen.

Topp helseberedskap for OL-atleter

Helseberedt til olympisk ild

OL-avbrekk i medisinstudiene

Anbefalte artikler