Hospitalet – dokumentarsåpe om sykehuslivet

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Livet ved Haukeland Sykehus skal bli dokumentarsåpe i ti fjernsynsepisoder. – Vi tror at virkelighetsopptak fra sykehushverdagen kan øke ungdoms interesse for helsefag samt gi Haukeland et fortrinn, sier sykehusdirektør Egil Haugland.

  Artikkel

  Beslutningen om å stille seg positive til å prøve ut ideen til NRK Hordaland, har skapt stor intern diskusjon ved Haukeland Sykehus. Blant annet har en gruppe leger ved lungeavdelingen henvendt seg til Statens helsetilsyn med spørsmål om denne typen produksjon er i strid med pasientvern og taushetsplikt.

  Kritiske leger

  Kritiske leger

  – Vi er bekymret for pasientsikkerheten. Pasientene er ofte helt avhengig av helsepersonellet og da er det ikke alltid lett å si nei hvis man blir spurt om å stille opp på TV, sier Per Bakke som er tillitsvalgt for overlegene ved sykehuset.

  – Informasjonsavdelingen ved Haukeland sier pasientene vil få se opptakene før de blir sendt, men hvis de øvrige personene i opptaket har sagt ja til sending på TV, er det ikke enkelt for den ene å si nei, enten det dreier seg om pasient eller helsepersonell hvis han eller hun skulle være imot, sier Bakke.

  Direktør Egil Haugland forsikrer at ingen vil bli filmet eller komme på TV mot sin vilje. – Vi føler oss trygge på situasjonen og at NRK ikke tråkker over noen grenser, kommenterer han.

  Statens helsetilsyn ser likevel at det er en del prinsipielle spørsmål knyttet til personvern og taushetsplikt som reises ved en slik produksjon.

  – Generelt vil jeg si at man ikke kan la hensynet til en slik eventuell profilering gå på bekostning av hensynet til pasientene. Hvis man skal bygge på samtykke fra pasientene, må pasienten ha forstått hva det innebærer å si ja. Jeg ser heller ikke bort fra at pasientens tilstand kan være slik at det vil være betenkelig å ta opp et slikt spørsmål, sier Hilde Jordal i Helserettsavdelingen i Statens helsetilsyn. Helsetilsynet vil nå med bistand fra fylkeslegen, innhente en redegjørelse om prosjektet fra Haukeland Sykehus.

  Opptak i høst

  Opptak i høst

  I høst vil NRK lage en såkalt pilot, en prøveepisode, for å virkeliggjøre ideen og se hvordan gjennomføringen skal skje. Denne piloten skal ikke sendes på fjernsyn, men brukes til å vise hvordan produsentene tenker seg form og innhold.

  – Etter denne piloten er laget kan vi fremdeles trekke oss fra prosjektet eller kreve justeringer, sier Haugland. Dersom prøveprosjektet godkjennes av sykehuset og NRK, kan opptakene begynne senere i høst. Planen er at de første episodene skal sendes tidligst høsten 2001 og at det skal lages ti halvtime lange episoder i første omgang.

  Seriens arbeidstittel er Hospitalet, og den følger et konsept som tidligere har vært benyttet i en tilsvarende serie fra Sahlgrenska sjukehuset i Göteborg og er i tillegg inspirert av den britiske serien Veterinærene som har gått på NRK1. Filmteamet skal følge utvalgte personer innen ulike yrkesgrupper, og alle som deltar gjør det frivillig uten å få honorar for det. På det meste vil tre personer inngå i filmteamet, men til tider vil det være bare en person som følger livet på Haukeland Sykehus med et lite digitalkamera. Opptakene skal gjøres uten at det settes opp kulisser eller brukes ekstra lys.

  – Ideen er å vise hverdagsdrama fra et virkelig sykehusmiljø med søkelys på menneskene som jobber der og pasientene. Dramaturgien skal bygges opp rundt kampen mot sykdommen, forteller regissør Ole Egil Størkson.

  Størkson understreker at Hospitalet skal være en dokumentar og ikke et oppdiktet drama konstruert av manusforfattere.

  – Mediene er fulle av stoff om sykehus og helse, konsentrert om budsjett, pasientkøer og mangel på arbeidskraft. Jeg ønsker å gå bak fasaden og se på de hverdagslige og mer personlige historiene, sier Størkson.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media