Forhandlingsinformasjon for tillitsvalgte på Internett

Grete Strand Om forfatteren
Artikkel

Initiativtaker til prosjektet Kjell Maartmann-Moe mener at Legeforeningen blir en mer slagkraftig fagforening med den nye forhandlingsdatabasen: – Tiltaket er å sikre at de tillitsvalgte får en så bred og god plattform for utøvelsen av tillitsvalgtfunksjonen som mulig. I en forening med mye lokal forhandlingsaktivitet er lett tilgjengelig, god informasjon en nøkkel til suksess, sier Maartmann-Moe.

Det er Tidsskriftets nettredaksjon som har stått for utformingen av forhandlingsdatabasen og som har ansvar for kontinuerlig oppdatering.

Initiativtaker Kjell Maartmann-Moe har snakket varmt om forhandlingsdatabasen på flere landsstyremøter. Nå er han fornøyd. Foto G. Strand

Lukket database

Den lukkede forhandlingsdatabasen for de tillitsvalgte ligger på Legeforeningens nettsider. I vår ble det sendt ut brukernavn og passord til de tillitsvalgte, som kan logge seg på for å legge inn informasjon om erfaringer fra egne forhandlinger og lese andre tillitsvalgtes erfaringer.

– Det er et stort fremskritt for de tillitsvalgte å kunne kombinere oppdaterte avtaler og forhandlingsdatabasen på Legeforeningens nettsider, mener Maartmann-Moe.

Mange av de ca. 750 tillitsvalgte i Legeforeningen er alene om oppgavene de står overfor. Et av målene med forhandlingsdatabasen er å gi den enkelte tillitsvalgte et landsdekkende nettverk å spille på.

– Med stor pott i de lokale lønnsforhandlingene og store utfordringer med organisering av legevaktsentraler i kommunene, kan de lokale tillitsvalgte bruke databasen til å utveksle erfaringer og rapportere resultater, sier Maartmann-Moe.

Databasen må hele tiden fylles med relevant informasjon av de tillitsvalgte selv.

Når de lokale forhandlingsprosessene kommer i gang er Maartmann-Moe sikker på at det vil komme mange innlegg. Han mener det vil ta et par år å innarbeide databasen som et viktig verktøy for de tillitsvalgte.

– Utformingen av basen må ikke oppleves som endelig. Det er hele tiden rom for endringer underveis, her er vi avhengig av de tillitsvalgtes egne erfaringer og innspill, oppfordrer Maartmann-Moe.

Alle innlegg som lagres i databasen kvalitetssikres av forhandlingsavdelingen. Nye passord og brukernavn tildeles av organisasjonsavdelingen i Legeforeningen og Yngre legers forenings kontor. Databasens adresse er www.legeforeningen.no. Klikk på Lønns- og arbeidsvilkår og deretter For tillitsvalgte. Logg deg på med brukernavn og passord.

Forhandlingsdatabasen

  • – Landsstyret 1994 påla sentralstyret å utrede et kommunikasjonssystem og databasesystem for forhandlingsinformasjon for alle som arbeider med forhandlinger for medlemmene i Legeforeningen

  • – Resultatet var rapporten Kommunikasjonssystem og elektronisk dokument-samling for forhandlingsinformasjon til tillitsvalgte som kom i 1995

  • – Deretter skjedde det ingenting før landsstyret 1997 nok en gang vedtok å satse på utvikling av Legeforeningens forhandlingsinformasjon på Internett

  • – Våren 2000 ble databasen ferdig utviklet og tatt i bruk

Anbefalte artikler