Årsmøte i Norsk overlegeforening

Artikkel

Norsk overlegeforening avholder sitt årsmøte/ landsrådsmøte torsdag 16. november 1999 klokken 1300 på Britannia Hotel i Trondheim.

Anbefalte artikler