Samling av akutt- medisinske historier

Artikkel

Dette er en samling av 30 små akuttmedisinske historier hentet fra ”near-miss”-situasjoner innen hjerte-lunge-thorax-feltet. Kasuistikkene er typisk amerikanske og spenner fra komplikasjoner etter CVK-innleggelse, via Zenkers divertikkel til håndtering av skuddskader i brystregionen. Hver historie er fortalt i en nærmest barnslig tone, ofte bare med fornavn på pasientene. Meningen er at leseren skal fatte stor interesse for å løse det kliniske problemet som diskuteres i slutten av hvert kapittel. Det er stor variasjon i grundigheten av disse diskusjonene, selv om det er en rekke røntgenbilder av bra kvalitet i boken. Hver historie avsluttes med noen få hovedpoeng samt en ganske kort litteraturliste.

I forordet opplyser riktignok forfatterne at de ikke har som hensikt å skrive en standard lærebok, men snarere øse fra egne erfaringer med pasienter hvor det kunne ha gått galt. Språket er greit nok, men selv misliker jeg den påtatt muntlige stilen. Tross edle intensjoner er kasuistikkene oftest så overfladisk beskrevet at de heller ikke klarer å fungere som små kliniske ”nøtter”. Og da feiler konseptet i å fange min interesse. Likevel er boken bedre enn de tallrike engelskspråklige samlingene av ”alle de spørsmål du må kunne for å bestå spesialisteksamen i ditt og datt”.

Jeg synes for øvrig at ideen med å samle slike kasuistikker er god, men den fortjener en mer grundig bearbeiding enn i denne boken. Forfatterne hevder at de henvender seg til leger under utdanning, men min personlige oppfatning er at medisinstudenter sikkert har mer igjen for å lese den før enn etter embetseksamen. Prisen tatt i betraktning, kan jeg likevel ikke anbefale boken dersom man ikke har altfor mye penger, ustoppelig leselyst og tid å slå i hjel!

Guttorm Brattebø

Anestesi- og intensivavdelingen

Haukeland Sykehus

Anbefalte artikler