Opphevelse av smittevernforskrifter

Rett og urett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I forbindelse med arbeidet for å gjøre lovverket enklere, opphevet Sosial- og helsedepartementet 1. juli 2000 fire forskrifter på smittevernområdet:

  • – Forskrift av 20. oktober 1933 om personer som utskiller tyfoid- og paratyfoidbasiller

  • – Forskrift av 17. april 1936 om å protokollføre smittebærere for tyfus og paratyfus

  • – Forskrift av 20. august 1950 om serologisk undersøkelse av svangre mv.

  • – Forskrift av 14. august 1984 om forebygging av gonorrhoisk øyeinfeksjon

  Forskriftene er fra før smittevernlovens tid, men hjemmelen ble overført til smittevernloven.

  Forskriftene er enten uaktuelle eller dekkes av andre bestemmelser i smittevernloven eller dens forskrifter slik at opphevelsene ikke får noen praktiske konsekvenser.

  Alle forskriftene til smittevernloven kan leses på www.lovdata.no/for/sf/sf-19940805-055.html

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media