Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Magne Nylenna
Øivind Larsen
Øystein Flesland
Bjarte G. Solheim

Medisin og vitenskap

Odd Jarle Kvamme
Leiv Sandvik
Per Hjortdahl
Jan F. Prytz
Radiologisk avdeling
Erik Waage Nielsen*
Erland Hall
Roald Røde
Per Martin Kleveland
Gastroenterologisk seksjon
Reidun Fougner
Harald Schrader
Nevrologisk avdeling
Ragnhild Telnes Lund
Tore B. Halvorsen
Kjell-Morten Møen
Unni Bergan
Mikkel Ø. Andersen
Karsten Thomsen
Ivar Anders Eide
Anders Angelsen
Norsk Neuroendokrin Interessegruppe
Jens Bollerslev*
Eva Skovlund
Sophie D. Fosså
Anne Cathrine (Annetine) Staff

Tema

Kåre I. Birkeland
Tor Claudi
Viggo Hansteen
Kristian F. Hanssen
Ingvar Hjermann
Trond Jenssen
Jak Jervell
Ingrid Os
Bjørn Olav Åsvold
Magnus Jonsbu
Valdemar Grill
Knut Gystad
Det medisinske fakultet
Sven M. Carlsen

Kommentar og debatt

Elisabet Hellem
Avdeling for helsefag, fysioterapeututdanningen
Preben Aavitsland
Preben Aavitsland
Morten Engstrøm
Rolf Salvesen
Preben Aavitsland

Nyheter og reportasjer

Kristin Green Nicolaysen
Arne Johan Norheim
Vinjar Fønnebø
Aslak Steinsbekk
Terje Alræk
Astrid Marie Nylenna
Ragnhild Ørstavik

Fra foreningen

Stine Bjerkestrand Nesje