Telepatologi ved Det Norske Radiumhospital

Bjørn Logi Bjørnsson Om forfatteren
Artikkel

En artikkel i Tidsskriftet nr. 18/2000 har som hovedkonklusjon at ”Et telepatologisystem med digitalt kamera gir bedre diagnostisk nøyaktighet enn med analogt kamera” (1). Det er ikke påvist.

Det som er påvist er at det blant 27 maligne tilfeller diagnostisert for fem år siden med 1990-modell telepatologiutstyr var fire feildiagnoser, mens det nå med senere generasjons utstyr og videre trening ikke forekom noen feildiagnose, samt at usikre diagnoser er blitt færre.

Oppløsningen har økt vesentlig i både analoge og digitale systemer de siste ti årene og er nå stort sett 760 horisontale linjer eller bedre, noe som av flere forskere er påvist å være tilfredsstillende. Leverandører vil gjerne at kjøperen selv skal velge mellom analogt og digitalt kamera, men analogt er billigere.

Anbefalte artikler