Leger på langs og på tvers

Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107

Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ ulleval.no

Mine to naboer lever i beste velgående, og vi lever i en knøttliten bygd og taushetsplikten kaller, så jeg må være anonym. Begge historier er sanne, så godt som ordrett og, synes jeg, viser noe av nordnorsk humor og lynne. Det er krutt i gamle gubber her nordpå.

Anbefalte artikler