Patofysiologi i farger

Artikkel

Dette er en tiltalende og omfattende oversikt i lommeutgave over biokjemi, farmakologi, fysiologi og patofysiologi. Den inneholder 181 flerfargede diagrammer som på en utmerket måte viser hvordan forstyrrede fysiologiske prosesser fører til dysfunksjon og sykdom. Den retter seg til medisinstudenter, leger og deres medarbeidere. Som en første innføring tror jeg den er for summarisk, detaljert og knapp i formen. Men boken er velskrevet i sin engelske oversettelse og må være utmerket til repetisjon.

Vi sitter alle i tidsklemmen. Da er det godt i løpet av noen minutter å kunne friske opp hvordan det nå var at NK-celler dreper sitt bytte, levercirrhose utvikler seg, eller schizofrenisymptomer kanskje kan forstås. Dette kan vi med hjelp av flytdiagrammer, skjematiske og anatomiske tegninger og en kortfattet tekst, gjerne bare en side, men med mange kryssreferanser. Ved finlesing kan man i enhver lærebok saktens finne trykkfeil, faglige feil og påstander man kan stusse ved, så også i denne. Referanseverdier er dessuten gjerne litt andre enn de vi bruker. Men alt i alt synes jeg de to forfatterne, som er fysiologiprofessorer i Würzburg og Tübingen, er imponerende oppdaterte.

Boken har ti kapitler, som spenner fra fundamental cellebiologi over alle organsystemene til metabolske sykdommer. Jeg antar våre medisinstudenter studerer fagområdet ved hjelp av den nye norske læreboken (1). Color atlas of pathophysiology vil opplagt være en utmerket følgesvenn, som dessuten går videre enn den norske læreboken, ved f.eks. også å ha med et kapittel om nevromuskulære og sensoriske systemer og ved å ha et mer omfattende stikkordregister (vel 6 000 indeksord mot knapt 1 200 i den norske).

Årsaker til og virkninger av hukommelsessvikt, inklusive Alzheimers sykdom, er også forklart i tekst og med diagrammer og bilder. For oss som ikke lenger husker alt vi gjerne ville, er boken et funn.

Haakon B. Benestad

Fysiologisk institutt

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler