Kontinuitet og kvalitet

Artikkel

Kontinuitet er et av allmennmedisinens idealer. Men hva prioriterer pasientene? En undersøkelse i dette nummer av Tidsskriftet (side 2499, 2503) viser at pasientene synes de får dårligst behandling hos leger som har vært mange år i samme praksis. Det er dessuten tankevekkende at fastlegene kom dårligere ut enn andre leger, og at dette særlig gjaldt tilgang og organisering.

Mest bekymringsfullt er det likevel at legene ikke ønsker å diskutere svarene med medarbeidere eller pasienter. Pasienttilfredshet er en omstridt kvalitetsindikator, men det er vanskelig å se bort fra den. I dagens markedssamfunn er det nemlig slik at om ikke kunden alltid har rett, så sørger han gjerne for å få det.

Magne Nylenna

Anbefalte artikler