Akuttmedisinsk informasjon på Internett

Kristin Green Nicolaysen Om forfatteren
Artikkel

Arne Westgaard

Initiativtaker Arne Westgaard, lege ved Oslo legevakt på andre året, har ergret seg over mye useriøs informasjon på nettet.

– Jeg begynte med en startside med et utvalg lenker, en slags portal med egne nettfavoritter. Etter hvert er sidene blitt utbygd, og presenterer nå også deler av skadekirurgien som praktiseres ved Oslo legevakt, forteller Westgaard. Målet er å tilby et nettsted for leger som driver med mottak og behandling av akutte skader.

– På sikt kunne jeg også tenke meg å bidra til at flere norske legekontorer fikk egne hjemmesider, som en kontaktflate mot publikum. Noen legekontorer har det allerede, men disse sidene er ikke alltid like lette å finne frem til. Er det interesse for det, vil jeg lage en samlet oversikt over norske legekontorer på www.legevakten.no , slik at man for eksempel finner informasjon om Saltdal helsesenter ved å skrive inn www.legevakten.no/nordland/saltdal i adressefeltet. Interesserte kan henvende seg til Westgaard per e-post: arne@legevakten.no

Nyttige kasuistikker

Westgaard skriver selv stoff som han mener er av interesse for leger ved kirurgiske poliklinikker. Bl.a. presenterer han ti kasuistikker av typen: hoven albue etter fall på isen, høy fibulafraktur etter fall fra tre meter, udislokert brudd i patella med dertil

hørende røntgenbilder og fotografier som kan zoomes inn. Til hver av kasuistikkene henviser han dessuten til aktuelle referanser i lenkesamlingen på nettsidene, det være seg tidsskrifter eller bøker.

Av annet matnyttig stoff kan også nevnes en innføring i skadestuekirurgi for medisinstudenter (under knappen Skadestuekirurgi) som han har skrevet for studenter i avsluttende del av studiet.

De fleste lenkene har direkte tilknytning til akuttmedisin, men han har også valgt noen generelle lenker som for eksempel søkesider, ordbøker og noen av de største medisinske tidsskriftene. Innen skadebehandling fremhever han spesielt Wheeles’ Textbook of orthopaedics som ligger ute i fulltekst. Også den danske Skadebogen er god lesing som man ved en enkel registrering hos den danske NetDoktor Pro får tilgang til.

–- Tidsskriftet T he physician and sportsmedicine er et godt valg. Det retter seg mot leger i behandlingen av idrettsskader. Alle tidligere utgaver av dette tidsskriftet publiseres i fulltekst, sier Westgaard.

Anbefalte artikler