En rask vei til forståelse av astma

Artikkel

Denne boken gir på samme tid en kortfattet og grundig innføring i astma hos voksne og barn. Boken er en klassiker, første gang utgitt i 1984, og har som målgruppe allmennpraktikere, medisinstudenter, sykepleiere og andre fagpersoner involvert i omsorgen for barn og voksne med astma. Boken er delt i to, med størst omtale av astma hos voksne. Egne kapitler omhandler definisjon og patologi, epidemiologiske forhold, diagnose og monitorering, utløsende og provoserende faktorer, behandling av akutt og kronisk astma, inhalasjonsterapi og forskjellige uttrykksformer for astma hos barn.

Boken er rikt illustrert og figurer, bilder og tabeller øker forståelsen for astma. Denne fjerde utgaven er datert 2000, men den er dessverre ikke fullstendig oppdatert på alle områder. Diagnostisk legges det vekt på anstrengelsestest, men opplysninger om nødvendig standardisering mangler, og virkningen av leukotrieneantagonister i forhold til testen er feilaktig gjengitt. Omtalen av hudprikktest er overfladisk.

Det anføres at inhalasjonssteroider ikke kan normalisere bronkial hyperreaktivitet, det er ikke fullt ut korrekt. I omtalen av utløsende årsaker for astma nevnes ikke respiratoriske virusinfeksjoner som er den hyppigste årsak til akutte astmaanfall.

Vedrørende behandling av kronisk astma legges det vekt på de britiske og internasjonale retningslinjer. Når det gjelder omtale av leukotrieneantagonister, det nye behandlingsprinsipp i astmabehandlingen, og graderingen av astma, er imidlertid ikke fremstillingen fullt ut oppdatert. Den siste benyttede inndeling i moderat episodisk eller intermitterende og moderat persisterende astma er ikke nevnt.

Endelig i omtalen av akutt astma hos spedbarn og småbarn anbefales β 2 -agonist inhalasjon som første valg. I Skandinavia benyttes ofte inhalasjon av racemisk adrenalin som første behandling i kombinasjon med β 2 -agonister.

Noen få referanser er tatt med, men man savner en mer utdypende referanseliste. Disse få bemerkingene bør imidlertid ikke redusere det gode inntrykket av boken når det gjelder å skape forståelse for hva astma er, mekanismer og behandling.

Kai-Håkon Carlsen

Voksentoppen, Senter for astma og allergi

Oslo

Anbefalte artikler