Les mer om ...

Artikkel

Respiratorisk syncytialvirus

Respiratorisk syncytialvirus er den viktigste årsak til nedre luftveisinfeksjon hos spedbarn og småbarn. En analyse av over 1 000 innleggelser ved Sentralsykehuset i Akershus viser at 70 % av barna var under ett år og at 64 % var gutter. Forebygging med monoklonalt antistoff er kostbart og har begrenset effekt.

RSV-profylakse – til hvem?

Infeksjon med respiratorisk syncytialvirus hos hospitaliserte barn i Akershus

Palivizumab mot respiratorisk syncytialvirus?

Medisinsk historie

Mange leger er historieløse, hevder historikeren Aina Schiøtz. Blant annet for å bøte på dette lanseres en ny serie

om merkesteiner i norsk medisin.

Merkesteiner i norsk medisin

Den tidligmoderne staten og ansvaret for undersåttenes helse

Det offentlige helsevesen planlegger 400-årsjubileum

Med distriktslegen gjennom dype daler og store høyder

Samler med sans for sammenhenger

Kreft etter kreftbehandling

Cytostatikabehandling gir økt risiko for myelodysplastisk syndrom og akutt myelogen leukemi.

Kreft som senkomplikasjon til kreftbehandling

Akutt myelogen leukemi og myelodysplastisk syndrom etter cytostatikabehandling

Pasientopplevd kvalitet

Fastleger oppnår dårligere kvalitetsskåre enn andre leger i en evaluering av norske allmennleger som over 1 600 pasienter har vært med på. Jo lenger legen har vært i samme praksis, desto lavere er kvalitetsskåren. Men legene aksepterer ikke uten videre slike vurderinger.

Praksisform, legekarakteristika og pasientvurdert kvalitet i norsk allmennpraksis

Pasientopplevd kvalitet i allmennpraksis

Koronarangiografi

Av 837 koronare angiografier ved Nordland Sentralsykehus avdekket over 90 % patologiske forhold. Det oppstod komplikasjoner hos én av 20 pasienter.

Koronarangiografi ved et sentralsykehus

Akromegali

Akromegali skyldes et veksthormonproduserende hypofyseadenom, og det diagnostiseres 15 – 25 nye tilfeller årlig i Norge. Behandlingen er kirurgisk, men det forsøkes nå også preoperativ behandling med somatostatinanalog.

Akromegali – diagnostikk og behandling

Prostataspesifikt antigen

PSA er en organspesifikk, men ikke kreftspesifikk markør. Omfanget av PSA-testing i Norge er beskjedent. Bare en av ti menn mellom 50 og 65 år har hørt om undersøkelsen.

Prostataspesifikt antigen

PSA-analyser i tre norske fylker i 1999

Diabetes

Diabetikere har økt risiko for hjerte- og karsykdom og høyere dødelighet enn andre ved hjerteinfarkt. Blodtrykksbehandling er viktig, og betablokkere bør foretrekkes som postinfarktbehandling.

Forebygging av hjerte- og karsykdom ved type 2-diabetes

Gir sulfonylurea økt kardiovaskulær risiko hos type 2-diabetikere?

Betablokker eller ACE-hemmer etter hjerteinfarkt hos diabetikere?

Anbefalte artikler