Behandling og utred- ning av lymfødem

Artikkel

Få leger har inngående kjennskap til utredning og behandling av lymfødem. Primære lymfødemer er sjeldne og utgjør en tredel av lymfødemtilfellene. Sekundære lymfødemer forekommer hyppigere og er som oftest en følgetilstand av kreft og kreftbehandling. Lymfødem er en kronisk tilstand. Tidlig diagnose og behandling er avgjørende for å lindre smerter og plager og forbedre funksjonen til denne pasientgruppen.

Forfatterne av denne boken har lang klinisk erfaring i håndtering av pasienter med lymfødem og representerer det ypperste av ekspertise i Norge på dette feltet. De henvender seg i første rekke til fysioterapeuter og sykepleiere, men fremstillingen i boken gjør innholdet forståelig også for pasienter.

En enklere utgave av boken kom ut i 1988. Den nye boken er revidert og utvidet. Bokens første del består av tre kapitler og omhandler anatomi, fysiologi, patofysiologi og karakteristika ved ulike tilstander av lymfødem. Fremstillingen er svært god og gir en kortfattet innføring i emnene. Tabeller og illustrasjoner brukes på en oversiktlig måte til å understreke og utdype teksten. Bruk av farger på illustrasjonene ville ha bedret den visuelle fremtoningen og gjort boken mer innbydende for leseren.

Siste del av boken består av seks kapitler og handler om fysikalsk behandling av lymfødem. Komplett fysikalsk lymfødembehandling (KFL), som i dag er den mest anerkjente behandlingsmetoden, presenteres detaljert. Manuell lymfedrenasje og behandling med kompresjonsbandasje er utførlig beskrevet med gode illustrasjoner.

Det gjøres også rede for øvelses- og pulsatorbehandling. Siste kapittel omhandler praktiske leveregler og råd til lymfødempasienter. Avslutningsvis gis det en oversikt over nyttige adresser til bruk for pasienter og behandlere. I del 2 av boken savnes referanser slik at den interesserte leser lettere kan få oversikt over hva som er dokumentert kunnskap om behandlingsmetoder.

Boken er velskrevet, lettlest og praktisk anvendbar for målgruppen. Mange leger vil ha god nytte av denne innføringen i utredning og ikke minst behandling av lymfødemtilstander.

Thor Einar Andersen

Norsk Idrettsmedisinsk Institutt

Oslo

Anbefalte artikler