Akutt nyresvikt i intensivavdelingen

Artikkel

Bøkene i denne serien henvender seg til klinikere og forskere med tilknytning til intensivmedisin. De skal ta opp emner som har særlig interesse for den praktiserende intensivlege. Tekstene i denne boken stammer fra et møte arrangert av Intensive Care Society, London.

Boken består av åtte oversiktsartikler som tar opp ulike aspekter ved akutt nyresvikt, dvs. akutt tubulær nekrose. Fremstillingen er gitt i en klar og konsis engelsk språkdrakt. Hvert kapittel er krydret med illustrasjoner eller figurer.

Emnene som tas opp er patofysiologi, væskebehandling, rabdomyolyse, nefrotoksiske medikamenter, hemofiltrasjon ved sepsis og nytteverdi av dopamin, dopexamin og furosemid i behandling av akutt tubulær nekrose. I siste kapittel blir det gitt en oversikt over ulike eksperimentelle medikamenter som kan forebygge akutt tubulær nekrose.

Forfatterne forklarer hvor vanskelig det er å gjennomføre gode kliniske studier av akutt nyresvikt pga. multifaktoriell og variabel genese, vekslende grunnsykdommer, ulike stadier i den akutte tubulære nekrose og problemer med å finne klinisk gyldige endepunkter. Dette er interessant lesing, selv om man kan savne enkelte emner. Valget mellom kontinuerlig og intermitterende dialyse blir for eksempel ikke belyst, selv om dette burde være et aktuelt tema.

Alt i alt er det vel verdt å lese boken for den som ikke har vært på møtene i Intensive Care Society. Den er ingen murstein og gir mye til leseren på kort tid.

Terje Apeland

Nyreseksjonen

Medisinsk avdeling

Sentralsjukehuset i Rogaland

Stavanger

Anbefalte artikler