Migrenepasienter og p-piller

Morten Engstrøm Om forfatteren
Artikkel

Rolf Salvesen presenterer i en god artikkel i Tidsskriftet nr. 16/2000 en del tilgjengelig viten om kvinnelige migrenepasienter og p-pillebruk (1). Han gir også noen råd om dette emnet, som det hersker en del usikkerhet omkring.

Det takkes for rådene, men det håpes ubeskjedent på flere.

Som kjent er hormonnivåene under en graviditet mye høyere enn ved p-pillebruk. Kombinasjons-p-piller er et av de enkleste og sikreste tilgjengelige antikonsepsjonsmidler. Når man skal gi råd om antikonsepsjonsmidler, må også risikoen for graviditet regnes med. Et annet spørsmål er om pasienter med auramigrene bør frarådes å bli gravide uten tromboseprofylakse? Man har vel ev. bare lavmolekylært heparin å spille på? Starttidspunkt? Dosering? Spørsmålene går langt over i gynekologien og hematologien, og fullgode svar/retningslinjer forventes ikke av artikkelforfatteren. Det kunne allikevel være interessant med en kommentar til de implikasjonene rådene har.

Anbefalte artikler