Flere primærleger i distriktene søker utdanningsstøtte

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  I første halvår 2000 er det utbetalt like mye i tilskudd til videre- og etterutdanning av primærleger i Nord-Norge, Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane som i hele 1999.

  Artikkel

  Tilskuddsordningen er et av flere statlige virkemidler som skal bidra til å øke stabiliteten i primærhelsetjenesten, og den forvaltes av Legeforeningen. Til sammen er 522 søknader behandlet så langt i år. 130 av disse var i forbindelse med tilskudd til veiledning, mens 392 var i forbindelse med tilskudd

  til kurs/kongresser. Totalt er det utbetalt 832 069 kroner, fordelt med 278 054 kroner som støtte til veiledning og 554 015 kroner som støtte til deltakelse på kurs/kongresser. Det er foreløpig ikke mottatt søknader vedrørende opplæring i samisk språk.

  Midlene fordeler seg slik på fylkene:

  • – Sogn og Fjordane 25 016 kroner

  • – Nord-Trøndelag 116 643 kroner

  • – Nordland 378 086 kroner

  • – Troms 159 105 kroner

  • – Finnmark 153 218 kroner

  Tilskuddsordningen

  Tilskuddsordningen

  Ordningen omfatter tre tiltak: Deltakelse ved kurs og konferanser, veiledningsgrupper og opplæring i samisk språk. Det er bare leger i fast stilling eller med kommunal driftsavtale som kan søke om støtte. Målet med tilskuddet er å stimulere til at leger i utkantkommuner tar videre- og etterutdanning. Tilskuddet skal bidra til å redusere distriktsulempene med større reise- og oppholdsutgifter og økt tidsbruk til reise for leger i utkantkommuner som ønsker å delta i videre- og etterutdanning. Gjennomføring av videre- og etterutdanning forventes å bidra til fagutvikling og oppbygging av faglig nettverk. Oppstart av spesialistutdanning forventes å ha en stabiliserende effekt gjennom at leger som begynner utdanningen blir bofast i kommunen til utdanningen er gjennomført.

  Kontakt økonomiavdelingen i Legeforeningen, telefon 23 10 90 00, eller les om ordningen på Legeforeningens hjemmeside (www.legeforeningen.no).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media