Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Roald Bahr
Jan Martin Maltau

Medisin og vitenskap

Torbjørn Moe Eggebø*
Leif Kaspar Gjessing
Torbjørn Moe Eggebø*
Leif Kaspar Gjessing
Anne Vik
Gunn Hulleberg
John-Anker Zwart
Øystein Petter Nygaard
Ketil Grong
Anders Mølster
Eivind Strøm
Svein Eidsvik
John Willy Haukeland
Jørgen Jahnsen
Nils Raknerud
Henrik Hasle
Inge Haunstrup Clemmensen
Margareta Mikkelsen
Ragnhild Ørstavik
Glenn Haugeberg
Tore Kristian Kvien
Finn Lilleås
Bård Magne Nordheim Kvam
Preben Aavitsland
Øivind Nilsen
Arve Lystad

Tema

Susanne Albrechtsen

Kommentar og debatt

Steinar Westin
Ragnar Hotvedt
Hege Gravdahl Garelius
Ivar Nordrum
Vidar Isaksen
Monika Johansen
Vidar Strand
Per Vollset
Audun Irgens
NN – på avdødes vegne
Preben Aavitsland
Ole Hallgrim Evjen Olsen

Nyheter og reportasjer

Olaf Gjerløw Aasland
Einar Kjelsås
Agneta Johansson
Gunnar Götestam
Ragnhild Ørstavik

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth
Stine Bjerkestrand Nesje